Kvasas Adomas

Liaudies menininkas. Gimė 1924 m. lapkričio 21 d. Kretingsodžio kaime, Kretingos valsčiuje.
1932 m. baigė Kretingsodžio pradinės mokyklos 4 klases.
1939 m. pradėjo tarnauti pas ūkininkus Klaipėdos krašte.
1941–1946 m. dirbo Kretingos koklinėje, darė koklius, žiedė puodus.
1946–1949 m. dirbo batsiuvių artelėje.
1949–1961 m. gyveno Salantuose.
1951–1953 m. dirbo Kartenos linų fabrike,
1953–1956 m. dirbo Salantų kino teatro kasininku.
Nuo 1953 m. ėmė drožinėti.
Nuo 1956 m. – Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.
1961–1972 m. apsigyveno Biržuvėnų kaime, Telšių rajone.
1965 m. apdovanotas I laipsnio diplomu.
1967 m. apdovanotas I laipsnio diplomu.
1968 m. gavo diplomą už darbus, eksponuotus Kretingos rajoninėje liaudies dailės parodoje.
1972–1980 m. persikėlė į Siraičių kaimą, Telšių rajone.
2004 m. gruodžio 29 d. buvo apdovanotas premija už būdingiausių mūsų krašto tautodailės, amatų tradicijų išsaugojimą bei perdavimą.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/kvasas-adomas/

Smush Image Compression and Optimization