Kuršaitis Aleksandras Teodoras

Lituanistas, etnografas, žodynininkas, leidėjas. Gimė 1857 m. spalio 2 d. Kretingoje, mirė 1944 m. rugpjūčio 17 d. Kiefersfeldene, Vokietijoje.
1882–1922 m. dirbo mokytoju Tilžės gimnazijoje.
Nuo 1884 m. buvo Mažosios Lietuvos laikraščio lietuvių kalba tautinei Prūsijos lietuvių mažumai „Tilžės keleivis“ bendradarbis.
1896–1898 m. buvo „Lietuvos paslo“ redaktorius.
1898–1925 m. ėjo Lietuvių literatūros draugijos pirmininko pareigas.
1899–1912 m.  redagavo draugijos leidinį „Mitteilungen der Litauischen literarischen Gesellschaft“, jame skelbė lietuvių tautosakos, kultūros istorijos, etnografijos straipsnių, kelionės po Lietuvą aprašymą.
1900 m. įkūrė lietuvių draugiją „Luizė“ ir ėjo pirmininko pareigas.
1901 m. papildė ir parengė Juliaus Šykopo (Schiekopp) lietuvių kalbos gramatikos II leidimą.
Nuo 1911 m. buvo draugijos „Prussia“ narys.
1911–1913 m. parengė 3 dalių mokomąją knygą „Lietuviški skaitiniai“ („Litauisches Lesebuch“).
1917–1918 m. tarnavo vokiečių kariuomenėje Lietuvoje.

Panaudota litaratūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/kursaitis-aleksandras-teodoras/
  2. https://www.vle.lt/Straipsnis/Aleksandras-Teodoras-Kursaitis-24299
  3. https://www.mle.lt/straipsniai/aleksandras-teodoras-kursaitis

Smush Image Compression and Optimization