Kuprys Povilas

Kuprys Povilas (1926–1987) – mokytojas, liaudies meistras. Jis gimė 1926 m. rugpjūčio 1 d. Mosėdžio (Skuodo r.) valstiečių šeimoje. Baigė Skuodo vidurinę mokyklą, 15 metų mokytojavo Mosėdyje ir Lenkimuose, dėstė fiziką, matematiką. 1961 m. kartu su visais tų mokslo metų laidos Lenkimų vidurinės mokyklos abiturientais išėjo dirbti į tuometinį Kalinino kolūkį.

Profesionaliąja daile, liaudies menu susidomėjo gydydamasis Romainių respublikinėje sanatorijoje. Tuo metu jis šioje srityje pabandė ir savo jėgas – pradėjo kurti iš medžio, gintaro. 1962 m. įstojo į Liaudies meno draugijos Kauno skyrių. Liaudies meno parodose eksponuodavo papuošalus iš medžio, metalo ir gintaro. Apie 1969 m. P. Kuprys buvo išrinktas Liaudies meno draugijos Klaipėdos skyriaus Skuodo sekcijos pirmininku ir šias pareigas ėjo 30 metų. Šešiolika metų dirbo Plungės liaudies kūrybos gaminių įmonėje „Minija“: dešimt metų vadovavo šios įmonės Skuodo barui, buvo jo meistras,  šešerius dirbo inžinierium-technologu.

Kuriant, dirbant visada didžiausia jo pagalbininkė buvo žmona mokytoja Janina Kuprienė.

Jis – daugelio grupinių liaudies meistrų kūrybos parodų dalyvis ir organizatorius. 1986 m. rudenį Skuode buvo surengta P. Kuprio darbų personalinė kūrybos paroda.

Dirbo sunkiai. Jo sveikata buvo silpna ir tokios įtampos neatlaikė. P. Kuprio liga komplikavosi. Paskutiniuosius savo gyvenimo metus P. Kuprys praleido Mosėdyje.  Mirė 1987 m. vasarą. Palaidotas Mosėdyje.

 

 Parengė Danutė Mukienė

  

Publikacija paskelbta vykdant 2022 m. įgyvendinant Spaudos, radijo ir televizijos remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

Smush Image Compression and Optimization