Kryževičius

Kryževičius – 1830–1831 sukilimo dalyvis, turėjęs majoro laipsnį. Švenčiant Gegužės 3-iosios Konstitucijos dieną Telšių gyventojų vardu pasakė prakalbą Bernar­dinų bažnyčioje. Kryževičiaus vadovaujamas dali­nys stovėjo Telšių apylinkės Krėpštų kaime. Sukilimo metu jis susijungė su K. Dobševičiaus daliniu.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

 

Smush Image Compression and Optimization