Krėpšta Justinas

Su pagarba rietaviškiai mini XX a. pabaigoje anapilin iškeliavusį  muzikantą ir pedagogą Justiną Krėpštą. Žmogaus nebėra, bet mokiniai, vaikai, tęsia jo pradėtus darbus.

Groti smuikeliu Justinas Krėpšta pradėjo eidamas devynioliktus metus. Pirmasis jo mokytojas buvo dėdė – savamokslis muzikantas. Berniukas buvo žemaitiškai užsispyręs, darbštus, gabus, tad smuikelis jam netrukus pakluso. Toliau mokslus vaikinas tęsė Vilniaus Tallat Kelpšos muzikos mokykloje. Kai ją baigė, Justinui jau paklusdavo beveik visi muzikos instrumentai, kurie pakliūdavo į rankas.

Didžioji J. Krėpštos gyvenimo dalis prabėgo dirbant Rietavo krašto mokyklose. Čia jis dėstė muziką, kūno kultūrą, vadovavo kaimo kapeloms, akordeonistų ansambliams.

Kaip muzikantas ir pedagogas Justinas labiausiai atsiskleidė pradėjęs dirbti Rietavo muzikos mokykloje (dabar Meno mokykla). Čia jis vaikus mokė groti smuiku, dėstė solfedį, daug grodavo pats. Be jo neapsieidavo kaimo vakaruškose, gegužinėse. Vadovavo kelioms kaimo kapeloms, estradiniams ansambliams. Rietavo aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje (dabar Žemaitijos kolegija), subūrė pučiamųjų orkestrą, pelniusį nemažai respublikinių konkursų ir apžiūrų prizų.

 

VAIKAI

 

Daug J. Krėpštos mokinių pasirinko muzikanto kelią. Savųjų vaikų prie muzikos nespaudė, tačiau jie tapo muzikais.

Savo pirmagimį sūnų Justiną, kai jis buvo ketvirtokas, išleido mokytis į Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklą. Toliau pažintį su muzika Justinas tęsė Lietuvos muzikos akademijoje. Baigęs mokslus, gabus jaunasis pianistas buvo paskirtas dirbti į Kauno Juozo Naujalio meno mokyklą, vėliau tapo šios mokyklos direktoriaus pavaduotoju, Kauno valstybinės filharmonijos direktoriumi. Čia gimė ir jo pats brangiausias kūdikis – Pažaislio vienuolyno klasikinės muzikos festivalis, kuriame dalyvauja pasaulinio garso orkestrai, dainuoja muzikos žvaigždės. Justinas yra šio muzikos festivalio koordinatorius.

Justino žmona Rasa – Kauno J. Naujalio meno mokyklos dėstytoja. Jos mokiniai sėkmingai dalyvauja ir tarptautiniuose konkursuose.

Krėpštų Dukra Lina – pianistė. Ji stažavosi užsienyje, daug koncertuoja.

Vaikystėje triūba susidomėjo J. Krėpštos sūnus Algimantas. Baigęs Rietavo muzikos mokyklą bei Rietavo L. Ivinskio vidurinę, jis įstojo mokytis į Vilniaus konservatorijos Klaipėdos fakultetus (dabar Klaipėdos universitetas). Baigęs mokslus, buvo paskirtas dirbti į Raseinius. Grojo brolių Tautkų estradiniame orkestre. Tarnaudamas armijoje grojo Vilniuje kariniame orkestre. 1984 m. grįžo į Rietavą. Tėvas jam užleido savo vietą Rietavo meno mokykloje.

Algimantas neapsiribojo darbu Meno mokykloje. Jis vadovavo Žemaitijos kolegijos estradiniam ansambliui, mokė vaikus muzikos ir kaimyninio Šilalės rajono muzikos mokykloje.

Algimanto dukra Milda pamėgo pianiną.  

Pianistės kelią pasirenka ir pati mažoji Justino Krėpštos atžala – dukra Daiva. Ji kartu su savo vyru pianistu Gintaru Bartušiu keletą metų dirbo Rietavo meno mokykloje ir parengė vaikus ne vienam konkursui. Vėliau Daiva persikėlė gyventi į Tauragę, įsidarbino Tauragės muzikos mokykloje. Jos vyras Gintaras – ne tik puikus pianistas, bet ir nepamainomas muzikinių fonogramų kūrėjas. Jo paslaugomis yra pasinaudojęs ne vienas kolektyvas. Bartušių sūnus Povilas taip pat susidomėjo  pianinu, mokėsi  Tauragės muzikos mokykloje.

 

Parengė Donata Vitkienė,  Danutė Mukienė

Tekstas paskelbtas vykdant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


Smush Image Compression and Optimization