Krapavickas Nikodemas

Nikodemas Krapavickas (1911–1998) – pedagogas, kariškis, Tauragės rajono Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys. Gimė 1911 m. spalio 30 d. Kunigiškiuose (Tauragės r.). 1935-aisiais  baigė Tauragės mokytojų seminariją, vėliau tarnavo Lietuvos kariuomenės 2 DLK Algirdo pėstininkų pulke. Po tarnybos armijoje mokytojavo Pagramantyje. 1940 m. dalyvavo Respublikos mokytojų suvažiavime. 1941 m. birželio 13 d. buvo suimtas ir ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Grįžęs į Lietuvą, dirbo Šilutės ir Tauragės rajonų mokyklose, tyrinėjo krašto istoriją – rinko, kaupė, sistemino dokumentinę ir ikonografinę medžiagą apie tremtinius. Jo iniciatyva buvusi Rambyno gatvė pavadinama Tremtinių keliu. Prasidėjus Lietuvos atgimimui, buvo išrinktas pirmuoju Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Tauragės rajono tarybos pirmininku. 1997 m. apdovanotas Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio medaliu. Mirė 1998 m. gruodžio 16 dieną. 

Nuotraukoje – Nikodemas Krapavickas jaunystėje. Nuotrauka iš Tauragės krašto muziejaus rinkinių

Tauragės krašto muziejaus informacija

Smush Image Compression and Optimization