Kostrauskas Povilas

Povilas Kostrauskas (1927–2005) – inžinierius, mokslininkas, habilituotas technologijų mokslų daktaras, profesorius, Tarptautinės inžinerijos akademijos narys korespondentas, Tarptautinės elektrotechnikos mokslų akademijos narys.
Jo mokslinių tyrimų svarbiausios kryptys – asinchroniniai elektros mikrovarikliai, kurių veikimas pagrįstas elektrotechninėmis plieno histerezės savybėmis.

P. Kostrauskas gimė 1927 m. spalio 25 d. Šekščiuose (Kuršėnų valsčius, Šiaulių apskr.). 1934–1937 m. mokėsi Kuršėnų geležinkelio stoties pradinėje mokykloje. 1951 m. baigė Kauno politechnikos institutą (nuo 1990 m. – Kauno technologijos universitetas). 1974 m. jam suteiktas technikos mokslų daktaro laipsnis. Po studijų dėstė Kauno politechnikos institute, 1982–1987 m. čia ėjo Elektros mašinų katedros vedėjo pareigas. 1976 m. šiame institute jam suteiktas profesoriaus vardas. 1966–1977 m. dirbo Lietuvos Aukštųjų mokyklų tęstinio mokslo darbų rinkinio vyriausiuoju redaktoriumi. 1994 m. buvo Tarptautinės inžinerijos asociacijos ekspertas, 1996 m. – šios asociacijos narys korespondentas, 2002 m. – Tarptautinės elektrotechnikos mokslų akademijos narys (2002).

Dirbdamas mokslinį darbą jis sukūrė netiesinių magnetinių grandinių skaičiavimo metodą, pagrindė įmagnetinimo kompleksinių charakteristikų sąvokos tinkamumą magnetiniams matavimams, išrado būdą, kaip nustatyti elektros mašinų su trumpai sujungtu arba vientisu rotoriumi ekvivalentines varžas.

Jis yra 34 išradimų (iš jų 7 patentuoti užsienyje) autorius. Paskelbė daugiau kaip 250 mokslinių straipsnių. Parašė monografiją „Vienfaziai ryškiapoliai asinchroniniai varikliai“ (1995, rusų kalba), vadovėlius „Asinchroninės elektros mašinos“ (1995 1996 32004), „Sinchroninės elektros mašinos“ (2001 22002), kartu su savo kolegomis sudarė „Elektrotechnikos terminų žodyną“ (1999).

Mirė Povilas Kostrauskas 2005 m. spalio 20 d. Kaune. 

 

 

Parengė Loreta Sungailienė

 

Naudota literatūra:

  1. Kuršėnų enciklopedija, Vilnius, 2005, p. 126.
  2. Visuotinė lietuvių enciklopedija https://www.vle.lt/straipsnis/povilas-kostrauskas/.

Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Smush Image Compression and Optimization