Konstantinas Glinskis


Konstantinas Glinskis – aktorius, režisierius, vienas iš lietuvių profesionaliojo teatro kūrėjų, teatro pedagogas. Gimė 1886 m. liepos 25 d. Jurbarke. Mirė 1938 m. gruodžio 3 d. Kaune. 1905–1912 m. vaidino Jurbarko mėgėjų teatro spektakliuose, kai kuriuos iš jų ir režisavo. Scenos meno mokėsi Sankt Peterburge. 1910–1915 m. mokydamasis kartu dirbo aktoriumi ir režisieriumi. 1919 m. pavasarį Vilniuje subūrė pirmąją Lietuvių valstybinio teatro trupę. Po to, kai Vilnių okupavo Lenkija, teatro studiją perkėlė į Jurbarką, o 1919 m. lapkrityje – į Kauną, ir čia veikė iki 1920 m. lapkričio 15 d. 1920–1922 m. režisavo, vaidino Dramos ir Operos teatruose. 1920 m. režisavo pirmąjį operos spektaklį – Dž. Verdžio „Traviata“. 1908–1937 m. pastatė kelias dešimtis tuo metu garsių spektaklių. Jis žinomas ir kaip talentingas teatro pedagogas. Žymiausių jo
mokinių būryje buvo Stepas Jukna, Juozas Miltinis, Gražina Jakavičiūtė, Valerijonas Derkintis, Stasys Čaikauskas, daug kitų aktorių ir režisierių.

IŠSAMIAU:

Aktorius, režisierius, vienas iš lietuvių profesionaliojo teatro kūrėjų. Jis gimė 1886 m. liepos 25 d. Jurbarke, mirė 1938 m. gruodžio 3 d. Kaune. Jo tėvas Henrikas Glinskis buvo matininkas. Konstantinas lankė Kauno gimnaziją, o per atostogas nuo 1905 m. vaidino Jurbarko mėgėjų teatro (rusų) vakarėliuose-spektakliuose, kai kuriuos iš jų ir režisavo. Čia jis į save atkreipė buvusių Jurbarko savininkų Vasilčikovų dėmesį. Iš jų gavo 50 rublių stipendiją ir išvyko mokytis į Petrapilio rusų literatūrinės draugijos teatro mokyklą. Mokydamasis 1910-1916 metais jis kartu dirbo aktoriumi bei režisieriumi. Peterburge, kur tuo metu užmezgė glaudžius ryšius su lietuvių studentų draugija. Sugrįžęs atostogų į Jurbarką, čia toliau rengdavo lietuviškus vakarus.

Petrapilio teatro mokyklą K. Glinskis baigė 1910 m. Po to jis įsidarbino Petrapilio Mažajame teatre. Tuo metu jis subūrė atskirą Petrapilio lietuvių aktorių mėgėjų trupę ir ėmėsi jai vadovauti, režisuoti jos statomus spektaklius. 1912-1914 m. K. Glinskis dirbo ir Petrapilio Ermitažo Žiemos rūmų režisieriumi.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, vengdamas būti pašauktas į kariuomenę, režisierius įsidarbino darbininku-kontrolieriumi Petrapilio ginklų fabrike. Tai buvo laikina ir nuo 1917 m. jis vėl sugrįžo į sceną – pradėjo dirbti Komisarževskos ir Dramos meno teatruose.

1918 m. K. Glinskis įkuria lietuvių dramos kolektyvą prie lietuviško proletkulto.

1919 metų pavasarį jam buvo pasiūlyta imtis burti Lietuvių (Vilniaus) valstybinio teatro trupę. Pasiūlymas buvo viliojantis ir taip K. Glinskis vėl atsidūrė Lietuvoje. Po to, kai Vilnių okupavo lenkai, ši teatro studija persikėlė į Kauną, o vėliau, pablogėjus materialiniam aktorių aprūpinimui, grupė persikėlė į Jurbarką. Čia teatras veikė apie pusmetį, o po to, 1919 m. lapkrityje, vėl sugrįžo dirbti į Kauną. Čia kartu su kitomis kultūros įstaigomis teatras įsteigė kareivių klubą.

Glinskio vadovaujamas teatras Kaune veikė iki 1920 m. lapkričio 15 d. Tuo laiku buvo pastatyti šie spektakliai: Hejermanso „Viltis”, S. Kymantaitės-Čiurlionienės „Pinigėliai” ir keletas kitų spektaklių.

1920 m., įkūrus Lietuvių meno kūrėjų draugiją, K. Glinskis kartu su J. Vaičkumi ir A. Vitkausku ėmėsi kurti Lietuvos valstybinį dramos teatrą. Tai buvo trys menininkai, trys tais laikais garsūs teatralai, iškilios asmenybės, tačiau dirbti kartu jie ilgai negalėjo. Lietuvių meno kūrėjų draugija nutarė iš trijų teatro branduolių suformuoti vieną ir jam vadovauti pakvietė K. Glinskį. Pirmasis jo režisuotas spektaklis šiame kolektyve buvo Asnyko „Kęstutis”. Iki 1924 m. režisieriumi šiame teatre jis dažniausiai dirbdavo vienas. Vėliau šio darbo ėmėsi ir Borisas Dauguvietis, o 1927 m. – Sutkus. K. Glinskis iš Lietuvos valstybinio dramos teatro išėjo 1937 m. Per tą laiką jis čia pastatė 31 dramą, 2 operas, pats sukūrė 31 vaidmenį. Labiausiai jis mėgo kurti komiškus vaidmenis.

1920 m. K. Glinskis režisavo pirmąjį operos spektaklį Lietuvoje – Dž. Verdžio „Traviatą”. Jis žinomas ir kaip talentingas teatro pedagogas. Žymiausių jo mokinių būryje buvo Stepas Jukna, Juozas Miltinis, Gražina Jakavičiūtė, Valerijonas Derkintis, Stasys Čaikauskas, daug kitų žinomų aktorių ir režisierių.

.

 

Smush Image Compression and Optimization