Kojelis Antanas

Vargonininkas, pedagogas ir chorvedys. Gimė 1903 m. vasario 5 d. Viekšnelių k., Telšių rajone, mirė 1976 m. liepos 4 d. Prienuose.
1921–1923 m. mokėsi vargonuoti Juozo Naujalio privačioje muzikos mokykloje Kaune.
1923–1924 m. lankė Kražių „Žiburio“ gimnaziją.
1927–1932 m. Kauno muzikos mokykloje mokėsi vargonavimo pas Juozą Naujalį ir Nikodemą Martinonį, skambinti fortepijonu – pas Balį Dvarioną, chorvedybos – pas Nikodemą Martinonį.
1930–1940 m. gyveno ir dirbo muzikinį ir pedagoginį darbą Jonavoje.
1940–1941 m. buvo Veiverių (Kauno r.) gimnazijos muzikos mokytojas.
1942–1944 m. buvo Švenčionių mokytojų seminarijos muzikos dėstytojas.
1942 m. Švenčionyse subūrė pirmąjį lietuvių chorą „Rytas“, kuriame dainavo apie 60 choristų.
1931–1940 m. buvo Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvių tautininkų sąjungos narys.
1944–1947 m. buvo Utenos gimnazijos direktorius.
1947–1951 m. gyveno Anykščiuose ir dirbo Anykščių gimnazijoje.
1947–1948 m. buvo muzikos mokytojas.
1948–1951 m. Anykščių gimnazijos, paskui vidurinės mokyklos direktorius.
1949 m. užmezgė ryšius su laisvės gynėjų pogrindžiu.
1949–1951 m. bendravo su Antano Bagočiūno-Dūmo vadovaujamo Deimanto rajono partizanais.
1951 m. rugpjūčio 20 d. Vilniuje buvo suimtas, nes saugumo darbuotojai nustatė, kad jis nuslėpė jog iki Antrojo pasaulinio karo priklausė Lietuvos šaulių sąjungai.
1951 m. gruodžio 10 d. nuteistas 25 metams nelaisvės ir išvežtas į lagerį.
1951–1956 m. kalinamas Sverdlovsko srityje (Sibire).
1952–1955 m. Aukštutinėje Tavdoje jis dirbo ir muzikinį darbą.
1956 m. grįžo į Lietuvą, trumpai vadovavo Kauno finansų technikumo ir Kūno kultūros instituto chorams.
1956 m. pabaigoje persikėlė gyventi į Prienus.
1957–1969 m. A. Kojelis vadovavo Prienų rajkoopsąjungos mišriajam chorui.
1960–1965 m. vadovavo Prienų statybos valdybos vyrų chorui.

Panaudota literatūra:

  1. https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Kojelis
  2. http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=1085
  3. https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/biblioteka/34-straipsniai/305

Smush Image Compression and Optimization