Kniūkšta Antanas

Kultūros darbuotojas, knygų leidėjas. Gimė 1892 m. rugpjūčio 27 (kitur – 15 d.) Erlėnuose (Kretingos r.), mirė 1983 m. gegužės 18 d. Kaune.
1911–1919 m. dirbo Šv. Kazimiero draugijos knygyne pardavėju, vedėju.
1924 m. kartu su kitais, įkūrė „Sakalo“ leidyklą.
1925–1940 m. buvo leidyklos „Sakalas“ direktorius.
1940 m. paskirtas Valstybinės leidyklos direktoriaus pavaduotoju leidybos reikalams.
1943 m. atkūrė „Sakalo“ leidyklą.
1944 m. buvo sovietų suimtas.
1945 m. išvežtas į Vorkutą, po metų nuteistas 8 m. kalėjimo ir 6 m. tremties.
1955 m.  amnestuotas ir 1958 m. sugrįžo į Lietuvą.
1958–1971 m. dirbo Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.vle.lt/Straipsnis/Antanas-Kniuksta-46466
  2. https://www.kretvb.lt/personalijos/kniuksta-antanas/

Smush Image Compression and Optimization