Kločka Motiejus Vaitiekaitis

Motiejus Vaitiekaitis Kločka (lenk. Maciej Kłoczko) LDK valstybės veikėjas, diplomatas, Valkavisko ir Merecko laikytojas (1528–1535), maršalka (1520–1543), Vitebsko vaivada (1532–1543), Žemaičių seniūnas nuo 1542 m. gegužės 24 d. Mirė 1543 m. balandžio 11 d.

Gimimo data nežinoma, mirė 1543 m. balandžio 11 d. Buvo kilęs iš žymios LDK bajorų giminės, paveldėjęs savo giminės herbą „Ogończyk“. Tėvas – Vaitiekus Kločka, mama –  Sofija Četvertinska. Motiejus Vaitiekaitis Kločka buvo vienas turtingiausių to laiko LDK magnatų. Jis paveldėjimo keliu tapo valdų Podarevske, Valkavisko paviete, Naugarduko vaivadijoje, Liskove ir Mendzižecoje šeimininku, čia už savo lėšas statė bažnyčias.

Buvo žymus diplomatas. 1522, 1528, 1532 ir 1536 m. jis vyko su pasiuntinybės misija pas Maskvos Didįjį kunigaikštį. Priklausė karalienės Bonos šalininkų partijai. Jos palaikomas buvo paskirtas Vitebsko vaivada, 1534 ir 1535 m. LDK-Maskvos karo metu gynė Vitebską nuo Maskvos didžiosios kunigaikštystės armijos.

1533 m. vedė Kateriną Hlebavičiūtę, Polocko vaivados Stanislovo Hlebavičiaus dukterį, su kuria susilaukė dukters Marinos.

Po jo mirties, žemės Liskove, Mendzižece ir Polonske atiteko karalienei Bonai.

 

Naudota literatūra:

  1. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Motiejus_Vaitiekaitis_Klo%C4%8Dka (žr. 2022-03-30).

Smush Image Compression and Optimization