Klenickis Abelis

Abelis Klenickis (1904–1990) – dirigentas, kompozitorius, smuikininkas, visuomenės veikėjas.
Gimė 1904-07-14 Tauragėje. 1938–1941 m. mokėsi Kauno muzikos mokykloje (I. Vildmano-Zaidmano smuiko klasė), kurią baigė 1930 metais. Nuo 1928-ųjų dvylika metų (iki 1941-ųjų) grojo smuiku Kauno Valstybės teatro orkestre. 1940–1941 m. buvo Radiofikacijos ir radiofono komiteto atsakomasis muzikos redaktorius. Prasidėjus karui Lietuvoje, pasitraukė į Rusijos gilumą. 1941–1942 m. Kazanėje dirbo Radijo komiteto muzikos redakcijoje. 1942–1944 m. buvo Lietuvos SSR valstybinių meno ansamblių Pereslavlyje Zaleskyje dirigentas. Po karo grįžo į Lietuvą. 1944–1945 m. ir 1958–1963 m. buvo LSSR filharmonijos, 1945–1958 m. – Respublikinio radijo komiteto simfoninio orkestro dirigentas. 1945 m. jam suteiktas LTSR nusipelniusio meno veikėjo vardas. 1953 m. eksternu baigė LSSR konservatorijos kompozicijos klas. Čia jo pagrindiniai mokytojai buvo mokytojai Juozas Gruodis ir Jurgis Karnavičius. 1956 m. studijavo Maskvos konservatorijos aspirantūojeą (mokėsi L. Ginzburgo dirigavimo klasėje). 1958–1963 m. buvo Valstybinės filharmonijos simfoninio orkestro dirigentas, 1945–1954 m. – LSSR  Kompozitorių sąjungos atsakingasis sekretorius, 1949–1951 m. šios sąjungos pirmininkas.
1953–1990 m. dėstė Valstybinėje konservatorijoje (1976 m. čia jam suteiktas profesoriaus vardas). 1961 m. jįgijo menotyros mokslų kandidato laipsnį, o 1964 m. jam suteiktas LSSR liaudies artisto vardas.
Jis – socialistinio realizmo ir sovietinės ideologijos apologetas, naujovių lietuvių kompozitorių kūryboje kritikas.
1946–1958 m. buvo Lietuvos filharmonijos Meno tarybos narys, 1948–1951 m. – Meno reikalų valdybos Meno tarybos narys, 1950–1956 m. – Valstybinės grožinės literatūros leidyklos Muzikos darbų aprobavimo komisijos pirmininkas.
Yra dirigavęs Rygos, Maskvos, Minsko , Talino ir kt. simfoniniams orkestrams.
Sukūrė plačiai žinomą operą „Prie Nemuno“, baletą vaikams „Beširdis“, daug įvairių kitų muzikos kūrinių.
Parašė „Instrumentinio koncerto dirigavimas“ (Vilnius, 1958).  
A. Klenickis mirė 1990 m. gegužės 13 d. Vilniuje.   

Naudota literatūra:
1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/abelis-klenickis/.
2. Vikipedija.Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Abelis_Klenickis.

 

Parengė Danutė Mukienė

  
Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje

 

 

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization