Klausis Ignas

Ignas Klausis (1893–1964) – kunigas, mokslų daktaras. Jis gimė 1893 m. spalio 28 d. Bupštų kaime (Pašvitinio valsčius, Šiaulių apskritis). Kunigu įšventintas 1921 m. gegužės 5 dieną.  1921–1922 m. jis buvo Pušaloto vikaras, 1922–1924 m. studijavo Kauno universiteto Teologijos fakultete. 1924–1926 dirbo Palangoje (čia ėjo vikaro ir kapeliono pareigas). 1927–1932 m. žinias gilino Graco (Austrija) universiteto Istorijos fakultete. Užbaigus studijas,  jam buvo suteiktas mokslų daktaro laipsnis. 1931 m. jis ėjo Metropolijos kurijos notaro ir
„Pavasario“ komercinės mokyklos kapeliono, 1932–1939 m. – Kauno
„Aušros“ berniukų gimnazijos kapeliono pareigas. 1939 m. spalio 1 d. buvo paskirtas Jurbarko gimnazijos kapelionu. Šis paskyrimas jam nepatiko, todėl jis dirbti į Jurbarką neišvyko. Tada vyskupas jį paliko be pareigų. 1941–1944 m. I. Klausis dirbo Kauno aukštesniosios prekybos mokyklos kapelionu. 1929 m. išspausdinta J. Klausio studija „Die Kirchenpolitik in Litauen unter Jogaila und Vytautas“. Antrojo pasaulinio karo metais I. Kliausis gyveno ir Šiauliuose. Ten jis 1964 m. gruodžio mėnesį ir mirė. Palaidotas Pašvitinyje.

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Tekstas paskelbtas vykdant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization