Klangevičius Andrius Benediktas

Andrius Benediktas Klangevičius (1767–1841) – Romos Katalikų Bažnyčios Vilniaus vyskupas ordinaras (1840 m. gruodžio 14–1841 m. gruodžio 27 d.), Vil­niaus universiteto teologijos, dogmatikos ir bažnyčios istorijos profesorius, 1815–1825 m. – Vilniaus universiteto Dogminės teologijos katedros vadovas, vienas iš 1832 m. išspausdinto katekiz­mo „Katalikų katekizmas apie pagarbą carui“ autorių ir leidėjų lenkų ir žemaičių (lietuvių) kalbomis.

Vilniaus arkikatedros  pietinėje navoje, prie pietinės sienos piliastro, po kitomis dviejomis memorialinėmis lentomis yra A.B.Klangevičiaus epitafija (1,1×1,2 m dydžio). Ji įrėminta puošniais ornamentiniais apvadais. Epitafijos apačioje iškaltas herbas ir vyskupo insignijos. Juodo marmuro lentoje barokinio šrifto auksuotomis raidėmis iškaltas tekstas lotynų kalba.

Teksto vertimas į lietuvių kalbą: „Geriausiajam galingiausiajam Dievui. Andrius Klangevičius, Vilniaus vyskupas, tikrai Bažnyčiai atsidavęs žmogus, pasižymintis dvasios stiprybe ir liepsnojantis uolumu Dievo namams, didžiausiomis pastangomis atnaujino Bažnyčios drausmę, smukusią dėl laiko negandų. Dirbdamas šį darbą mirė 1841 metų gruodžio 27 dieną, būdamas 75 metų amžiaus. Didžiai

liūdėdama Vilniaus kapitula pasirūpino, kad pagarbos verti Jo palaikai būtų palaidoti šiame kape.“

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization