Kiniulis Darius

Darius Kiniulis – istorikas, muziejininkas, archeologas, knygų autorius, spaudos bendradarbis.
Gimė 1990 m. sausio 31 d. Šiauliuose. 2005 m. baigė Tauragės M. Mažvydo pagrindinę mokyklą, 2009 m. – „Versmės“ gimnaziją. Čia mokydamasis susidomėjo archeologija. 2009–2015 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto archeologijos specialybę. Tiek būdamas bakalauro, tiek ir magistro studijų studentas vykdė skalvių genties tyrimus. Jo bakalauro darbo tema buvo „Skalva I–XIII a. ir ryšiai su Lamata“, magistro – „Archeologinio paveldo pritaikymas turizmui ir pažinimo sklaida: teoriniai modeliai, praktinės galimybės. Skalvos regiono atvejis“.
Studijuodamas magistrantūroje 2014 m. pradėjo dirbti Tauragės krašto muziejuje „Santaka“. Čia jis tyrinėja ir aprašo Tauragės apylinkių istoriją, rūpinasi jos sklaida bei visuomenės švietimu, rūpinasi archeologinių rinkiniu kaupimu ir tvarkymu, ieško naujų eksponatų. 
Svarbiausi jo acheologinių tyrimų interesai – skalvių genties teritorija, ryšys su kitomis gentimis, jos archeologiniai objektai, kompleksai, radiniai, padėtis pietų Skalvoje (Karaliaučiaus krašte), Tauragės dvaro archeologija.

Svarbiausi 2009–2017 m. tyrinėti archeologiniai objektai:
  *  2009 m. archeologijos vasaros mokykla Dubingiuose (Molėtų r.) (vad. R. Laužikas);
  *  2010 m. Radvilų rūmų tyrimai Dubingiuose (Molėtų r.) (vad. A. Kuncevičius);
  *  2011 m. tyrimai Vilniuje, Bokšto g. 6 (vad. R. Jonaitis);
  *  2012 m. Pašatrijos papėdės gyvenvietės tyrimai (Telšių r.), braižytojo pareigos (vad. M. Daubaras);
  *  2013 m. žvalgomieji tyrimai Telšiuose, Laivų g. (vad. A. Gerbutavičiūtė);
  *  2013 m. Kurtuvėnų dvaro tyrimai (Šiaulių r.) (vad. B. Salatkienė);
  *  2013 m. Kalnaberžės piliakalnio papėdės gyvenvietės žvalgomieji tyrimai (Kėdainių r.) (vad. V. Muralis);
  *  2014 m. Gudalių spėjamos senovės gyvenvietės žvalgymai (Rietavo sav.) (vadovavau);
  *  2016 m. Ivangėnų-Karšuvos piliakalnio papėdės gyvenviečių žvalgomieji tyrimai (Tauragės r.) (vad. Ž. Montvydas);
  *  2016 m. Tauragės pilies šulinio žvalgymai (vadovavau);
  *  2017 m. Ivangėnų-Karšuvos piliakalnio papėdės gyvenvietės tyrimai (Tauragės r.) (vad. Ž. Montvydas).

Susidomėjimas Mažąja Lietuva jį paskatino skaityti, ieškoti. Einant laikui susikaupė daug medžiagos, eksponatų, kuriuos norėjosi sudėti į vieną knygą, pasidalinti su tais, kam įdomu.  Jis yra knygų „Šimtmečio Tauragė 1918–2018. 100 įdomiausių faktų“,  „Dingusi Tauragė 1939–1945“, „Lauksargiai. Mažosios Lietuvos dalis“ autorius. Daug jo straipsnių yra paskelbta Tauragės rajono ir respublikinėje spaudoje.

Smush Image Compression and Optimization