Kimtys Liudvikas

Liudvikas Kimtys – fizikas, habilituotas fizinių ir cheminių mokslų daktaras (1986 m.), pedagogas. Jo mokslinių tyrimų svarbiausios sritys – įvairios fazės ir molekulinės sandaros medžiagų spektrinės savybės, branduolių magnetinio rezonanso dinaminė spektrometrija (šią mokslo kryptį jis išplėtojo Lietuvoje).

Gimė 1940 m. rugpjūčio 17 d. Mažeikių apskrities Laižuvos valsčiaus Palaižupės kaime.  1955 m. baigė Laižuvos septynmetę mokyklą, 1965 m. – Vilniaus universitetą (VU), kuriame jis studijavo optiką ir spektroskopiją. 1966-aisiais pradėjo dirbti dėstytoju VU. 1967 m. kėlė bendrosios fizikos ir radiospektroskopijos sričių kvalifikaciją Maskvos valstybiniame universitete. 1971 m. VU apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją tema „Cikloheksenkarboninės rūgšties molekulių asociacijos tyrimai PMR spektroskopijos metodu“. 1986 m. Sovietų Sąjungos Mokslų akademijos Nevandenių tirpalų institute apgynė fizinės chemijos mokslų daktaro disertaciją tema „Molekulių asociacijos ir fazinių virsmų vandenilinio ryšio sistemose didelės skyros BMR spektroskopija“. 1976–2005 m. buvo ėjo universiteto Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedros vedėjo pareigas. Šiame universitete 1978 m. jam suteiktas docento, 1987 m. – profesorius vardas.1987 m. suteiktas profesoriaus vardas, 2011 m. – profesoriaus emerito vardas.  1990–2002 m. jis buvo Vilniaus universiteto Tarybos narys, Tarybos Akademinės komisijos pirmininkas, nuo 1999 m. – mokslinio žurnalo „Aplinkos ir cheminė fizika“ redaktorių kolegijos narys, nuo 2002 m. – šio universiteto Studijų komiteto narys.

1993 m. L. Kimtys apdovanotas Lietuvos mokslo premija, 1998 m. – Norvegijos Karalystės Riterio ordinu, 2004 m. – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos premija.

Įvairiu laiku jis dirbo Bergeno, Oslo, Århuso, Kopenhagos, Lundo, Kento, Yorko, Gento, Grenoblio universitetų kviestiniu profesoriumi. Jis bendradarbiavo ir su Kazanės (nuo 1967 m.), Kijevo (nuo 1977 m.), Bergeno, Oslo (nuo 1978 m.), Kento (nuo 1992 m.) universitetų spektroskopijos krypties mokslininkų grupėmis.

Yra paskelbęs daugiau kaip 190 mokslinių bei daug mokslą populiarinančių straipsnių.

Yra išleidęs šias knygas: „Branduolių magnetinio rezonanso spektroskopija: Tirpalų chemijos eksperimentiniai metodai: spektroskopija ir kolorimetrija“ (1995, rusų kalba), „Magnetinio rezonanso spektrometrija“ (kartu su V. Balevičiumi ir G. A. Misiūnu, 2000), parengęs mokomųjų priemonių: „Fizika. Mechanika, molekulinė fizika“ (kartu su R. Baubinu ir A. Petravičiumi, 1999), „Fizika“ (kartu su R. Baubinu ir A. Petravičiumi, 2001).

 

Naudota literatūra:

  1. „Liudvikas Kimtys“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/liudvikas-kimtys/ (žr. 2022-03-10).

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


Smush Image Compression and Optimization