Kemėšis Vincentas

Dvasininkas (katalikų kunigas), vertėjas. Gimė 1865 m. lapkričio 14 d. Mirė po 1939 m. 1888 m. baigė Kauno kunigų seminariją. 1888–1892 m. buvo Vilkijos, 1893 m. – Kupiškio vikaras, 1894–1896 m. Imbrado kuratas, 1897–1914 m. – Tauragės klebonas. Jo pastangomis pastatyta mūrinė Tauragės bažnyčia.
Nuo 1906 m. Tauragėje organizuodavo lietuviškus vakarus. 1914 m. vokiečiai jį paėmė įkaitu. Grįžęs į Lietuvą, 1919–1921 m. buvo Smilgių, 1922–1930 m. –- Surdegio klebonu,
1931–1938 m. Vadaktėlių kuratas, nuo 1939 m. – altaristas Kupiškyje. 1907 m. išspausdinta jo išversta F. Bono (Bonn) pjesė „Šventa Cecilija“.

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2007-03-22

 

 

 

 

 

 

 

Rengiant tekstą panaudota informaciją, paskelbta 2007 m. Vilniaus dailės
akademijos išleistoje knygoje „Tauragės kraštas: istorija, kultūra, meno
paminklai“. P. 489–504, Kazio Misiaus tekstas

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization