Rekevičius Kazys

Gamtos (fizikos) mokslų daktaras, radiofizikas. Mokslinių tyrimų sritis – sudėtingos formos elektriniai virpesiai, radijo matavimai.
K. Rekevičius gimė 1928 spalio 30 (31?) d. Ariogaloje (Raseinių r.).
1953 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1953–1954 m. stažavosi Maskvos valstybiniame M. Lomonosovo universitete.  1954–1958 m. dėstė Kauno politechnikos institute. 1957 m. liepos 1 d. apsigynė fizikos mokslų daktaro disertaciją „Sudėtingos laiptinės formos elektrinių virpesių autogeneratorių kokybinis tyrimas“ Vilniaus universitete.  1958–1993 m. dirbo Kauno radijo matavimų prietaisų mokslinio tyrimo institute, 1960–1989 m. buvo šio instituto direktorius. 1993–1996 m. ėjo Kauno valstybinio dramos teatro direktoriaus pareigas.
1953–1954 m. stažavo Maskvos valstybiniame M. Lomonosovo universitete  7 išradimų autorius. Yra paskelbęs daugiau kaip 40 mokslinių straipsnių. Knygų „Paprasti radijo matavimai ir prietaisai “ (1959), „Kauno radijo matavimo technikos mokslinis tyrimo institutas, 1958–1994“ autorius  (2007). 1985 m. apdovanotas LSSR valstybine premija.

Smush Image Compression and Optimization