Kažukauskas Vaidotas

Vaidotas Kažukauskas – mokslininkas (habil. m. dr. 1999), profesorius (2002), fizikas. 

Jo mokslinių tyrimų svarbiausios sritys: krūvininkų generacija, pernaša, pagavimas ir rekombinacija kristaliniuose ir polimeriniuose puslaidininkiuose, jų junginiuose, dariniuose ir prietaisuose.
Gimė 1958-04-28 Vilniuje. 1981 m. baigė Vilniaus universitetą ir tais metais pradėjo jame dėstyti. 1988–1989 m. dėstė Kaiserslauterno universitete Vokietijoje. Skaitė paskaitas ir stažavosi įvairiuose Vokietijos universitetuose Prancūzijos atominių tyrimų centre (CEA), Londono karališkajame koledže, Glazgo universitete, Taivano nacionaliniame Čingua universitete ir kitur.
Jis yra Vokietijos Akademinių mainų tarnybos (DAAD) fondo steigimo iniciatorius ir valdybos pirmininkas (nuo 2003).

Sukūrė Halio fotoefekto judrio kinetikos tyrimo metodą (patentuotas 1992 m.). Pasiūlė originalų didžiavaržio GaAs nevienalytiškumų ir EL2
lygmens metastabiliojo virsmo modelį. Pirmasis eksperimentiškai įrodė, kad CdS/ZnSe kvantiniuose dariniuose susidaro dvimatės elektronų dujos. Eksperimentiškai nustatė neigiamąją krūvininkų judrio priklausomybę nuo ei. lauko stiprio polioktiltiofene. Įrodė polimero grandžių orientacijos poveikį krūvininkų pagavimui ir pernašai polivinilkarbazole, legiruotame pūlinėmis dibutilamino nitrostilbeno molekulėmis. Ištyrė GaAs, SiC, GaN struktūros pokyčius, kuriuos sukelia švitinimas didelės energijos neutronais, protonais, t.p. rentgeno spinduliais.

Paskelbė daugiau kaip 320 mokslinių straipsnių.
Jis yra įvairių Lietuvos ir tarptautinių mokslinių projektų dalyvis ir vadovas.
Išleido vadovėlį Elektriniai reiškimai puslaidininkio paviršiuje (2002), uždavinyną Krūvininkai puslaidininkių paviršiuose, kontaktuose ir sandūrose (1998). 
2005 m. kartu su kitais apdovanotas Lietuvos mokslo premija.
  

 Literatūra:
1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/vaidotas-kazukauskas/.

  

Parengė Virginijus Baranauskas 

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

 

 

Smush Image Compression and Optimization