Kaunas Domas

Domas Kaunas – plačiai savo mokslo darbais, leidiniais, visuomenine veikla žinomas humanitaras. Jis – Vilniaus universiteto (VU) profesorius, habil. m. dr., visuomenės veikėjas, daugelio knygų autorius. Svarbiausios jo mokslinės veiklos sritys: rankraštinis ir spausdintinis paveldas, knygotyros teorija ir metodika, knygos kultūra, Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros istorija.

D. Kaunas gimė 1949 m.  balandžio 21 d. Plungės rajono Šlepečių kaime. 1967 m. baigęs Klaipėdos rajono Priekulės vidurinę mokyklą, pradėjo studijuoti bibliotekininkystę ir bibliografiją VU Istorijos fakultete. Po studijų iš karto, 1975 m., pradėjo dirbti dėstytoju VU, 1979 m. apsigynė istorijos mokslų kandidato laipsnį. 1983 m. stažavosi Maskvos kultūros institute, 1985 m. – Humboldtų universitete Berlyne. 1990 m. apsigybė istorijos mokslų daktaro (nostrifikavus ‒ habilituoto humanitarinių mokslų daktaro). Jo disertacijos tema buvo „Mažosios Lietuvos lietuvių knygos raida 1808–1919 metais“. 1990–1991 m. nis buvo VU Istorijos fakulteto Knygotyros ir bibliografijos katedros, 1991–2003 m. – šio universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros katedros vedėjas. Šiame universitete 1993 m. jam suteiktas profesoriaus. Tuo laikotarpiu D. Šniukas papildomai dar stažavosi Jogailos universitete Krokuvoje (1992, 1999), Vokietijos bibliotekininkystės institute Berlyne (1995), Stokholmo universitete (1997), Oksfordo Brookes (JK) universitete (1999), Vroclavo universitete (2001), Švedijos humanitarinėje mokslų akademijoje ir Stokholmo mokslo institucijose (2003).

2003‒2012 m. jis ėjo VU Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto direktoriaus, 2002–2007 m. – Komunikacijos fakulteto dekano, 2010–2014 m. – VU Senato pirmininkas. 1996–2007 m. jis buvo Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, 2007–2011 m. – narys korespondentas, nuo 2011 m. – tikrasis narys.  2009‒2013 m.Lietuvos mokslų akedemijoje jis dirbo vyriausiuoju moksliniu sekretoriumi, 2013–2018 m. – viceprezidentu, 2018–2021 m. – Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininku.

D. Kaunas aktyviai dalyvauja visuomeninių organizacijų veikloje, yra daugelio knygų, mokslo straipsnių autorius ir bendraautoris. Jis yra LMA Vrublevskių bibliotekos Mokslo tarybos pirmininkas. Lietuvos mokslo premijų komisijos narys ir mokslinis sekretorius, VU mokslo žurnalo „Knygotyra“ vyriausiasis redaktorius, Komunikacijos krypties Doktorantūros komiteto pirmininkas, vadovauja doktorantams. 

D. Kauno darbai yra aukštai įvertinti. 1997 m. jis apdovanotas Lietuvos Respublikos Gedimino 5 laipsnio ordinu, 2011 m. Latvijos Respublikos Pripažinimo ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi. 1990 m. jam suteiktas Agluonėnų (Klaipėdos r.) Garbės piliečio, o 2015 m. – Pagėgių savivaldybės Garbės piliečio vardas. D. Kaunui 1994 m. įteikta Lietuvos mokslo premija, 1995 m. – Mažosios Lietuvos fondo (JAV, Kanada) Daktaro Vydūno premija, 1998 m. – Ievos Simonaitytės premija, 1998 m. – „Lietuvininkų vilties“ premija (Šilutės r. sav.), 1999 m. – Martyno Mažvydo premija, 2010 m. – Lauryno Ivinskio premija. Jam yra įteiktos ir Lietuvos Respublikos Seimo valdybos, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėkos.

 

Naudota literatūra:
1. „Domas Kaunas“, Lietuvos mokslų akademija: http://www.lma.lt/asmsv/intranetas/index.php?m=profile&user=304 (žr. 2022-10-03).

  
Parengė Danguolė Želvytė

  
Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo įgyvendinamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization