Kaunackienė-Karinauskytė Jadvyga

Jadvyga Kaunackienė-Karinauskytė – pedagogė, leidėja, kultūros ir visuomenės veikėja. Ji buvo plačiai žinoma kaip Šiaulių krašto knygų leidėjų draugijos pirmininkė, knygų leidyklos „Saulės delta“ vedėja, Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos narė, knygų leidėja. Gimė 1928 m. spalio 5 d.  Kelmės rajono Tytuvėnų valsčiaus Gailaičių kaime, mirė 2017 m. kovo 9 d. Šiauliuose.
1948 m. baigė Kelmės gimnaziją, 1950 m. – Šiaulių mokytojų institutą, 1974–1977 m. neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1950–1951 m. buvo Drabužnikų (Trakų r.) 7-metės, 1951–1954 m. – Kužių ir Kairių (Šiaulių r.) 8-mečių mokyklų  mokytoja, 1954–1986 m. – Bridų (Šiaulių r.) 8-metės mokyklos mokytoja, direktorė. 1986–19991 m. dirbo Šiaulių dramos teatre. Nuo 1991 m. – Lietuvos kultūros fondo Šiaulių krašto knygų leidyklos „Saulės delta“
vadovė.
Yra buvusi ir vaikų ir suaugusiųjų mėgėjų teatro Briduose (Šiaulių r.) vadovė, 37 spektaklių režisierė ir scenografijų autorė, Respublikos švietimo žymūne (1966), skaitovų konkursų laureatė. 1993 m. tapo Lietuvos Karalienės Mortos premijos talentingiausiems Lietuvos vaikams mecenatė, už tai Lietuvos kultūros fondo Prezidiumo apdovanota medaliu „Morta – Lietuvos Karalienė“ ( 2004 ) . Ji buvo daugelio 
leidinių meninė ir literatūrinė redaktorė, leidėja. 1990 m. kartu su bendradarbiais pradėjo kurti knygų leidyklą „Saulės delta“, vėliau subūrusi puikų kompetentingų specialistų – redaktorių, dailininkų, fotografų – kolektyvą. XXI a. pr. ši leidykla jungė daugiau kaip 170 autorių iš visų Lietuvos regionų ir didesnių miestų, užsienio šalių. Tuo laikotarpiu šioje leidykloje jau buvo parengta ir išleista daugiau kaip 300 leidinių – metraščių, monografijų, grožinės literatūros, istoriografinio ir pažintinio pobūdžio knygų, albumų – bendru pusės milijonų egz. tiražu. J. Karinauskytė yra sudariusi šiuos leidinius: „Šiaulių
krašto kalendorius“ (1994), „Eilės ir žiedai“ (1996), „Žmogus akmuo ir laisvė: Nepaprastasis Lietuvos miestelis Pašiaušė“ ( 2004), „Lietuvos Karalienė Morta“ (2004) ir keletą kitų. Įvairiuose leidiniuose yra
publikavusi nemažai straipsnių (Šiaurės Lietuvos literatų draugijos almanache „Jungtys“, „Šiaulių krašto kalendoriuje“, V. Adomaitienės knygoje „Gimtinė po klevais“ ir kt.). Jos vadovaujamai leidyklai už
leidinį „Šiaulių krašto kalendorius“ paskirta L. Ivinskio premija (Kuršėnai, 1992), Lietuvos rašytojų sąjungos skelbtame konkurse pripažinta II vieta už poezijos knygų (V. Reimerio, V. Kirkučio, J. Jaro, O. Mikalauskienės, J. V. Nistelio ir kt.) rengimą ir leidybą. Daugelyje jos vadovaujamos leidyklos leidinių kalbama apie Kuršėnus bei kuršėniškius (V. Rimkus „Mūsų tautodailininkai“; S. ir R. Rumbinai „Šimtas gyvenimų ir tūkstančiai darbų“ bei „Prisiminimai apie S. Anglickj“; V. Kirkutis „Baltosios nakties paukštis“ apie J. Ruzgj; H. Smilgys „Prie Hanzos kelio“ ir kt.). Leidykla 1998 m. aktyviai pradėjo dalyvauti šalies ir tarptautinėse knygų parodose bei mugėse, rengiamose Šiauliuose, Vilniuje, Frankfurte ir kt., vykdyti svarbius tarptautinius projektus su Šveicarija, Škotija, Latvija ir kai kuriomis kitomis
šalimis.
J. karinauskytė laisvalaikiu domėjosi literatūra,
teatru, kelionėmis, gamta.

Vaikai: Saulius (g. 1957), Gintaras (g. 1958), Rasa (g. 1962).

Tekstas parengtas pagal informaciją, skelbiamą knygoje „Kuršėnų enciklopedija“ (Vilnius, 2005), p. 117–118)

 

Smush Image Compression and Optimization