Kaukėnienė Leokadija

Tautodailininkė. Gimė  1930 m. gegužės 22 d. Černakiškės kaime, Švenčionių apskrityje.
1945 m. rugpjūčio 31 d. su šeima buvo ištremta į Permę (Rusija), miškų pramonės sritį.
1946 m. jie buvo grąžinti į Lietuvą ir apgyvendinti Vilniaus vaikų namuose. Vėliau juos globoti pasiėmė dėdė.
1948 m. gavo leidimą iš valdžios grįžti į savo namus.
1952 m. su broliais išvažiavo pas mamą į Sibirą.
1954 m. ištekėjo už savo kraštiečio, likimo draugo Jono Kaukėno.
1958 m. buvo reabilituoti, po penkerių metų grįžo į Lietuvą.
1963 m. atvažiavus į Kretingą, nepavyko rasti darbo, todė baigė siuvimo kursus ir pradėjo siūti kitų megztus mezginius. Vėliau pradėjo kurti naujus modelius.
1968 m. tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nare.
1969 m. jai buvo suteiktas tautodailininkės vardas.
1969–1990 m. dirbo Klaipėdos „Dailės“ kombinate mezgėja, kūrė etalonus.
1980 m. pasisiuvo tautinius drabužius, kai tapusi tautodailininke gavo specialiai tautiniams rūbams išaustos medžiagos.
1990 m. Kretingos muziejuje kūrėjos 60-mečio proga, surengta pirmoji personalinė mezginių ir siuvinėtų darbų paroda.
2013 metais už reikšmingą etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą Kretingos rajono savivaldybės tarybos jai paskirta kultūros ir meno premija. Išleista jos prisiminimų knyga.
Dalyvaudama asociacijos „Tremties dienoraštis“ veikloje, yra aktyvi visuomenininkė. Apdovanota Klaipėdos „Dailės“ kombinato, Liaudies meno draugijos Žemaitijos skyriaus, Kretingos kraštotyros muziejaus, Lietuvos meno draugijos prezidiumo.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/kaukeniene-leokadija/

Smush Image Compression and Optimization