Kasputis Vytautas Jonas

Vytautas Jonas Kasputis – architektas, mokslininkas (mokslų daktaras, 1972), profesorius (1995). 
Jis gimė 1942-03-25 Kunigiškiuosei (Šiaulių apskr.). 1965 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1974–1975 m. ir 1978 m. stažavosi Maskvos
architektūros institute, 1985 m. – Maskvos aukštojoje pramonės dailės mokykloje.
1965–1971 m. dėstė Kauno politechnikos institutą, 1971–1983 m. Vilniaus inžineriniame statybos institute. 1983 m. pradėjo dėstyti Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedroje. 1988 m. jis paskirtas šios katedros vedėju.
Tyrinėja Lietuvos architektūros ir urbanistikos paminklus, juos inventorizuoja.
Paskelbė daugiau kaip 40 mokslinių publikacijų, išleido 15 mokymo metodinių priemonių. Sukūrė
skulptūros, plastikos, tapybos, fotografijos kūrinių.  

Literatūra:
1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/paieska/?mact=Search%2Ccntnt01%2Cdosearch%2C0&cntnt01returnid=100&cntnt01passCustomParam=onlyTitle&cntnt01searchinput=+Vytautas+Jonas+Kasputis.

  
Parengė Virginijus Baranauskas
  

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


Smush Image Compression and Optimization