Kalusovskis Henrikas

Henrikas Kalusovskis – spaustuvininkas, pedagogas, 1830–1831 m. sukilimo dalyvis.
Jios gimė 1806 m. Kazimierove (Braslavo apskritis, mirė 1894 m. Vašingtone (JAV). Vilniaus universitete studijavo medicina. Per 1830–1831 m. sukilimą buvo Telšių apskrities ir miesto sukilėlių ko­misaras, vienas iš Telšių sukilimo vyresnybės narių. Kovojo A. Gelgaudo ir H. Dembinskio daliniuose prie Raigardo, Palangos, Tauragės, Veliuonos, Kuršėnų. Sukilimo pabaigoje pasitraukė į Lenki­jos Karalystę. 1832 m. atvyko Į Prancūziją.  Dalyvavo Bezansone kuriant emigrantų Broliš­kosios sąjungos draugiją. 1837 m. įkūrė knygyną ir spaustuvę. Aktyviai bendradarbiavo su Joakimu Leleveliu. 1840 m. išvyko į JAV. Ten dirbo Merilando gimnazijos mokytoju. 1846 vėl grįžo į Prancūziją. Dalyvavo Tautų pavasario įvykiuo­se, 1850 vėl grįžo į JAV, tarnavo amerikiečių ka­riuomenėje karininku. 1863 m. Niujorke dalyvavo Sukilimo rėmimo komitete, įvairių lenkų emi­grantų draugijų veikloje.

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization