Kalnius Petras

Petras Kalnius – etnologas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys, spaudos bendradarbis.
imė 1948 m. lapkričio 16 d. tuometinės Kretingos apskrities Darbėnų valsčiaus Vaineikių Medsėdžių kaime. Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys – etniniai procesai, Lietuvos modernioji šeima ir tautinės mažumos, dabartinių lietuvių regioninė savimonė, etnodemografija.

1972 m. baigė istorijos studijas Vilniaus universitete. Po studijų, 1972–1975 m., dirbo Kėdainių kraštotyros muziejuje ir Lietuvos kultūros ministerijos Mokslinėje metodinėje kultūros paminklų apsaugos taryboje. 1975 m. perėjo dirbti į Istorijos institutą. 1984 m. Baltarusijos SSR Mokslų akademijos Menotyros, etnografijos ir folkloro institute apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją tema „Dabartinė LTSR pramonės darbininkų šeima“. Lietuvos mokslo taryba šį mokslinį laipsnį nostrifikavo 1993 metais.

1989–1991 m. buvo Lietuvos Istorijos instituto Etnografijos skyriaus vedėjas. 1993 m. pradėjo dirbti dėstytoju Vytauto Didžiojo universitete.

1997 m. tapo Lietuvos katalikų mokslų akademijos nariu.

 

Išspausdinti pagrindiniai P. Kalniaus leidiniai:

  • „Lietuvos TSR pramonės darbininkų kultūros ir Šeimos etnografinės problemos“ (kartu su A. Daniliausku), 1983 m. 
  • „Современная семья работников промышленности Литовской ССР: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук“, 1984 m.
  • „Šiuolaikinė Lietuvos TSR miesto šeima“, 1988 m.
  • „Lietuvių šeima ir papročiai“, (kartu su A. Vyšniauskaite ir R. Paukštyte), 1995 m., papildytas 22008 m. 
  • Etniniai procesai Pietryčių Lietuvoje XX a. antrojoje pusėje“ („Lietuvos etnologija“, t. 5) Vilnius, 1998 m.
  • Metodinė priemonė „Statistikos taikymas etnologijoje“, 1999 m.
  • „Žemaičiai XX a. – XXI a. pradžia“, 2012 m.
  • „Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti“ (kartu su B. Srundžiene ir kitais autoriais), Vilnius, 2012 m..

Sudarė leidinį „Punsko ir Seinų krašto lietuviai: etninio ir kultūrinio tapatumo bruožai“, 2006 m.

2008 m. Lietuvos istorijos instituto leidykla išleido Ritos Strazdūnaitės sudarytą darbą „Petras Kalnius: bibliografijos rodyklė, 1975–2008.

 

Naudota literatūra

  1. „Petras Kalnius“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 9, Vilnius, 2006, p. 224.

Smush Image Compression and Optimization