Šliogeris Kajatonas

Šou biznis gali būti tik mūsų veiklos dalis. Ji ir yra. Tačiau meniškai brandūs spektakliai visada bus finansiškai nuostolingi. Vadinasi, be valstybės ir rėmėjų lėšų išsaugoti meno neįmanoma, tuo labiau kilti į aukštesnį lygmenį. […] Kultūros darbuotojų varginimas finansiniais reikalavimais gali sukelti pačios kultūros nuvertinimą. Ar mums reikalingas dvasinis skurdas? Daugybė kultūros darbuotojų ir anksčiau, ir dabar savo entuziazmu, aukodami savo laiką, neleido tam skurdui įsišaknyti.

Kajatonas Šliogeris

Kajatonas Šliogeris – Telšių krašto kultūros, politikos ir visuomenės veikėjas, buvęs Telšių Žemaitės dramos teatro direktorius (1990–2000 m.). Gimė 1937 m. sausio 5 d. Telšių rajone. 1968 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, 1984 m. – Lietuvos valstybinę konservatoriją, kurioje įgijo klubinio darbo organizatoriaus-metodininko specialybę. Telšių Žemaitės dramos teatro direktoriumi pradėjo dirbti 1990 metais, prieš tai 27 metus išdirbęs Telšių rajono Kultūros skyriaus vedėju. Po vienuolikos metų sugrįžo dirbti į Telšių rajono savivaldybės Kultūros skyrių, kur ėjo vyr. specialisto pareigas. Paskutiniais metais vėl dirba Žemaitės dramos teatre. Dirbdamas čia tiek anksčiau, tiek ir dabar gerai supranta, kad teatras – ne vien spektakliai, jų premjeros, žiūrovų aplodismentai, gėlės. Pirmiausia – tai nuoseklus ir įtemptas darbas siekiant galimybė į žiūrovą prabilti iš scenos.

  1. Šliogeris nuo 1995 m. aktyviai dalyvauja Lietuvos socialdemokratų partijos Telšių rajono skyriaus veikloje. 2005–2007 m. ir nuo 2007 m. buvo renkamas Telšių rajono savivaldybės tarybos nariu, 2003–2007 m. ėjo šios Tarybos Etikos komisijos pirmininko pareigas.
  2. Šliogeris yra buvęs Teatrų ir koncertinių įstaigų tarybos prie Kultūros ministerijos nariu. Telšiuose jis žinomas ir kaip aktyvus visuomenininkas. Dainuoja Telšių rajono kultūros centro „Žemaičiai“ chore, aktyviai dalyvauja Filatelistų sąjungos bei Telšių pensininkų sąjungos veikloje. Gyvendamas santuokoje su žmona Sandra išaugino tris vaikus: Vidą, Radvilę ir Virgilijų.

 

Literatūra:

1. „Kajatonas Šliogeris“, Wikipedija https://lt.wikipedia.org/wiki/Kajatonas_%C5%A0liogeris, žr. 2017-11-18.            

Parengė Danutė Mukienė (Ramonaitė)   

Smush Image Compression and Optimization