Kairiūkštis Tomas

Tomas Kairiūkštis (1925–2003) – mokslininkas, habil. medicinos mokslų daktaras, gydytojas patofiziologas, Jono Kairiūkščio sūnus.
Jis gimė 1925-11-01-18 Tauragėje. 1950 m. baigė Vilniaus universitetą. Dirbo šio universiteto Eksperimentinės ir klininkinės medicinos istitute. Paskelbė daug mokslinių straipsnių. Jo disertacijos tema – apie nespecinės terapijos veikimo bendruosius dėsningumus ir galimus mechanizmus alerginių ir infekcinių alerginių procesų atvejais.
Pastaraisiais savo gyvenimo metais dirbo Lietuvos mokslų akademijos eksperimentinės medicinos ir onkologijos institute, alergijos ir nespecifinės terapijos, taip pat reumatologijos ir mokslinės informatikos srityse. Savo moksliniais darbais jis tęsė ir gilino tėvo Jono Kairiūkščio, Vilniaus universiteto profesoriaus, tyrinėjimus, skirtus nespecifinei dirginamajai terapijai. 1959 m. dalyvavo Londone vykusiame 4-ajame Europos alergologų kongrese. Pasak  Irenos Kostkevičiūtės, „[…] Nebūdamas kalbininkas, pasižymėjo plačiu filologiniu išsilavinimu, gerai mokėjo nemaža svetimų kalbų. 1970–1987 m. buvo 10-ies tomų instituto mokslinių darbų atsakingasis redaktorius. Parašė ir įteikė spaudai knygą apie psichoterapiją, kaip kalbinę terapiją, susijusią su bendrosios kalbotyros klausimais.
Tomas – ryškius pėdsakus lietuvių kultūroje įspaudusios plačios medikų ir menininkų generacijos palikuonis. Jo senelis – Juozas Kairiūkštis, aštuonių vaikų tėvas, žymus Seinų krašto pedagogas, patriotas, XIX a. nacionalinio sąjūdžio dalyvis. Senelė – Julija Wichert-Kairiūkštienė – lenkų poetė, lietuvių poezijos į lenkų kalbą vertėja, susijusi giminystės ryšiais su tapytoju Pranciškumi ir scenografu Antanu Smuglevičiais. Tomas taip pat žymaus mūsų modernisto tapytojo ir meno teoretiko Vytauto Kairiūkščio, Halinos Kairiūkštytės-Jacinienės, meno istorikės, sūnėnas. Jo mama Elena Kairiūkštienė, baigusi rusų filologiją, dėstė Vilniaus universitete.
Tokia genetinių kodų jungtis, atviros kultūros dvasia turėjo poveikį ir Tomo auklėjimui, pašaukimui, pasirinktų darbų krypčiai.“

 

Tomas Kairiūkštis mirė 2003 m. sausio 16 dieną.   

  

Parengė Danutė Mukienė
  
  
  
Naudota literatūra:
„Tomas Kairiūkštis“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/tomas-kairiukstis/.

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“

 

 

Smush Image Compression and Optimization