Juzumas Tadas

Tadas Juzumas (1810–1851) – kunigas, religinis rašytojas, švietėjas, raštijos darbuotojas, mokyklų steigėjas.
Gimė 1810 m. liepos 14 d. Rubikuose (Sedos sen., Mažeikių r.). Mokėsi Sedos parapijinėje ir Žemaičių Kalvarijos (Plungės r.) domininkonų mokyklose. Baigė Varnių kunigų seminariją, Vilniaus dvasinę akademiją. Vikaravo Varnių katedroje. Nuo 1843 m. dirbo Varnių kunigų seminarijos lotynų kalbos dėstytoju, nuo 1844 m. buvo šios seminarijos prokuratorius ir lotynų kalbos profesorius, 1845 m. – seminarijos inspektorius ir moralinės teologijos profesorius.
Steigė parapines mokyklas.
Kartu su kunigu J. Račkausku paarengė maldyną „Senas aukso altorius, arba Surinkimas įvairių maldų ir giesmių, dievobaimingam katalikui visokiuose atsidėjimuose reikalingų“ (nuo 1848 iki 1890 m. išėjo 40 leidimų). Parašė katekizmą su elementorine mokymo skaityti įžanga – „Didesis elementorius ir katekizmas, arba trumpas mokslas vieros krikščioniškos“. Šio katekizmo kalba artima vakarų aukštaičiams, joje gausu morfologinių ir fonetinių žemaitybių. Paliko nespausdintus moralinės teologijos užrašus, kuriais pasinaudojęs brolis Vincentas išleido kelias lietuviškas knygeles.
Mirė 1851 m. birželio 14 d.  Varniuose (Telšių r.). Palaidotas  senosiose Varnių kapinėse. 

 

Naudota literatūra:
1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/tadas-juzumas/.
2. Vikipedija. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Tadas_Juzumas.

  
  
Parengė Danutė Mukienė

  
  
Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje


Smush Image Compression and Optimization