Juzumas Juozapas

Juozapas Juzumas (1825–1877) – gydytojas chirurgas, vienas iš 1863 m. sukilimo vadų, spaudos bendradarbis. Antano Juzumo, Tado Juzumo ir Vincento Juzumo brolis.
Gimė 1825 m. spalio 26 d. Sedos valsčiaus Rubikių kaime.
Mokėsi Kėdainiuose, Vilniuje, Petrapilyje. Kad galėtų siekti mokslo, dar neturėdamas 20 metų amžiaus, nelegaliai įsigijo bajorišką kilmę liudijančius asmens dokumentus Polikarpo Girštauto vardu.
1847 m. baigė Vilniaus 1-ąją gimnaziją, 1852 m. – Peterburgo medicinos akademiją, kurioje įgijo medicinos gydytojo kvalifikaciją bei daktaro laipsnį. 
J. Juzumas bendradarbiavo spaudoje, rašė medicinos ir farmacijos temomis straipsnius, redagavo medicinos srities leidinius.
Per 1863-1864 m. sukilimą organizavo sukilėlių gydymą ir pats gydė.
J. Juzumas 1857 m. sudarė Mogiliavo arkivyskupijos Romos katalikų diacezijų žemėlapį, už kurį gavo 800 rublių honorarą. Nuo 1857 m. J. Juzumas profesoriavo Varšuvos medicinos akademijoje, Varšuvos universitete.
Profesoriui atminti 1880 m. Varšuvos universitete buvo įsteigta jo vardo stipendija.
Juozapas Juzumas savo brolio Vincento Juzumo vardu išleido Žemaičių vyskupijos žemėlapį.  J. Juzumas pažadėjo M. Valančiui sudaryti Žemaičių vyskupijos žemėlapį. Reikiamų duomenų žemėlapiui gavo iš paties vyskupo M. Valančiaus ir savo brolio – garbės kanauninko Vincento Juzumo (1819-1901). 1855 m. žemėlapis brolio Vincento vardu su tokia antrašte: „Žemaičių arba Telšių diecezijos, apimantis Kauno ir Kuršo gubernijų ribas, žemėlapis. Peterburgas 1855. Pagal užsakymą vyskupo Motiejaus Valančevskio, išbraižė Polikarpas Girstautas [Juozapas Juzumas]. Išleido kn. [kunigas] Vincentas Juzumovičius”. Tai labai retas XIX a. vidurio lietuviškosios kartografijos ir kultūros paminklas. Vėliau  buvo išleistos dar kelios žemėlapio laidos, bet su skirtingomis antraštėmis.
J. Juzumas peiliu nužudytas 1877 m. lapkričio 12 d. Varšuvoje (Lenkija). Jo žudikas – J. Juzumo buvęs tarnas Sročinskis.

  
Naudota literatūra:

  1. Mažeikių krašto enciklopedija: https://www.mke.lt/Juozapas_Juzumas.

 

 Parengė Danutė Mukienė

 

 Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


Smush Image Compression and Optimization