Juzeliūnas Julius

Julius Juzeliūnas (1916–2001) – kompozitorius, chorvedys, muzikologas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, profesorius, habil. mokslų daktaras.
Jis gimė 1916-02-20 Čepolėje (Šiaulių apskrities Žiemelio valsčiuje, dabar – Bauskės rajonas (Latvija). Mirė 2001-06-15 Vilniuje.
1939–1944 m. mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje, dirbo dėstytoju Šiaulių prekybos mokykloje.
Virginija Apanavičienė „Žiemgalos“ 2005 m. Nr. 1 išspausdintame straipsnyje „Žiemgalos kompozitoriai“ rašo, kad „Juliaus Juzeliūno gyvenimo ir kūrybos kelias labai skyrėsi nuo visų kitų kompozitorių. Neturtingų tėvų vaikas, pasimokęs pradinėje mokykloje, nuo paauglystės tarnavo pas ūkininkus, prižiūrėjo gyvulius, dirbo lauko darbus, net išmoko grioviakasio darbo ir batsiuvio amato, kurio nepamiršo būdamas profesoriumi. Pats išmokęs groti gitara, smuiku bei klarnetu, tapo Žeimelio kapelos muzikantu. Muzikos teorijos mokėsi iš  T. Brazio vadovėlio, sutaisė fortepijoną ir išmoko juo groti. Būdamas tik 18 metų, kiek pasimokęs pas vargonininką Juozą Pėželį pats darbavosi Kyburių parapijoje. 1937 m. pašauktas į karo tarnybą Zoknių aerodrome išmoko spausdinti rašomąja mašinėle ir dirbo raštininku. 1939 m., baigęs tarnybą, išmoko buhalterijos ir dirbo šį darbą pas komersantą. 1939 m. J. Juzeliūnas įstojo į Šiaulių muzikos mokyklą, mokėsi Juozo Karoso vargonų klasėje ir griežti altu pas Povilą Matiuką, grojo mokyklos ir Šiaulių teatro orkestruose. 1940 m. įstojo į Šiaulių suaugusiųjų gimnaziją, 1944 m. ją baigė eksternu kartu su muzikos mokykla. Tuo metu jis dar dirbo mokytoju, vadovavo chorui, vargoninkavo jėzuitų bažnyčioje.
1944 m. J. Juzeliūnas įstojo į Kauno konservatorijos kompozicijos klasę ir čia parašė pirmuosius savo kūrinius – I sonatą fortepijonui (1947 m.) ir Pirmąją simfoniją. Baigęs konservatoriją liko joje dėstyti, o po metų įstojo į Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) konservatorijos aspirantūrą.  […]
J. Juzeliūno kūriniai skambėjo Vokietijoje, Belgijoje, Danijoje, Olandijoje, Suomijoje, Švedijoje, Italijoje. J. Juzeliūno kūryba įvertinta 1997 m. Nacionaline premija. Jis apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu (1996 m.). […]

J. Juzeliūnas – vienas iš nedaugelio XX a. Europos kompozitorių, paskelbusių savo kūrybos teorinę sistemą.“ […].


  
Parengė Virginijus Baranauskas

  

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization