Jurkša Ervinas

Ervinas Jurkša – inžinierius, respublikinės premijos laureatas. Jis gimė 1935 m. rugsėjo 10 d. Tauragėje. Baigęs Tauragės 1-ąją vidurinę mokyklą, studijavo Kauno politechnikos institute. 1959 m. įgijo  inžinieriaus mechaniko specialybę. Po studijų pradėjo dirbti Vilniaus grąžtų gamykloje. Kaip gabiam specialistui ir organizatoriui jam laikui einant buvo patikimos vis atsakingesnės pareigos, taip pat ir  šios gamyklos vyriausiojo  inžinieriaus.

Parengė Danutė Mukienė

Tekstas paskelbtas vykdant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


 

 

 

Smush Image Compression and Optimization