Jurgutis Vytautas

Vytautas Jurgutis (1930–2013) – kompozitorius, pedagogas, profesorius (1990), kompozitoriaus Vytauto Jurgučio (g. 1976 m. tėvas). 
Gimė 1930 m. liepos 10 d. Šilalėje. 1960 m. baigė Lietuvos konservatoriją (J. Juzeliūno kompozicijos klasę). 1961–1974 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame institute (1969–1974 m. buvo Muzikos teorijos katedros vedėjas). 1974–2000 m. dirbo  Lietuvos muzikos ir teatyro akademijoje (iki 1992 m. Lietuvos konservatorija). Čia jam 1990 m. suteiktas profesoriaus vardas.

V. Jurgučio sukurti žymiausi kūriniai: oratoriajos Homo natus est (pagal V. Bložės žodžius, 1969), Donelaitis (pagal Justino Marcinkevičiaus žodžius, 1974, už šį kūrinį 1976 m. apdovanotas Lietuvos valstybine premija); vokaliniai instrumentiniai kūriniai, tarp jų – 7 poemos Kareivio laiškai (pagal V. Šimkaus žodžius, 1964), kantatos Skambesiai (pagal liaudies žodžius, 1978), Orkestro partitūra (pagal R. Skučaitės žodžius, 1984), simfoninės poemos Čičinskas (pagal Maironio baladę, 1959) ir Mirties fortas (1962), uvertiūra fantaziją Prisikėlimas (1990), koncertas smuikui ir kameriniam orkestrui (1977), styginiam kvartetui (1958), 2 pučiamųjų kvintetui (1968,1980), sonata obojui ir fortepijonui (1972), kūriniai fortepijonui, vokaliniai ciklai, tarp jų – Vaikas su duonos rieke (pagal įvairių poetų tekstus, 1966), Mergaitė namų šešėliuose (pagal N. Miliauskaitės žodžius, 1969), Vizijos (pagal A. Puišytės žodžius, 1971), Čiurlionio užrašai (pagal M. K. Čiurlionio žodžius, 1974), Žiedo gyvybė (pagal B. Brazdžionio ir J. Aisčio žodžius, 1994), daugi choro ir solo dainų. Jis yra  harmonizavęs ir dainas.
V. Jurgučio kūrybai būdingas polinkis į stambias vokalines instrumentines formas, kūrybiškas lietuvių muzikinio folkloro ir nuosaikus moderniųjų raiškos priemonių derinimas.
Parengė spaudai Muzikos kūrinių analizės chrestomatiją (d. 1 – 1979 m., d. 2 – 1984 m.), paskelbė keletą savo parengtų mokslinių metodinių darbų.
1976 m. apdovanotas LSSR valstybine premija.
V. Jurgutis mirė 2013 m. vasario 23 d. Vilniuje.
  

Naudota literatūra:
1. Visuotinė lietuvių enciklopedija (Onos Juozapaitienės tekstas): https://www.vle.lt/straipsnis/vytautas-jurgutis-1/.

 

Parengė Danutė Mukienė

  
Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

 

 

Smush Image Compression and Optimization