Jurgutis Vladas Rafaelis

Jurgutis Vladas Rafaelis (1885–1966) – politikas, ekonomistas, akademikas, Lietuvos banko įkūrėjas, kunigas, Lietuvių finansų mokslo pradininkas, finansų terminijos kūrėjas, Lietuvos mokslų akademijos narys (1941), Lietuvos Mokslų akademijos pirmininkas, profesorius, visuomenės ir mokslo veikėjas.
Jis gimė 1885-11-17 Joskauduose (Palangos vlsč.). Mirė 1966-01-09 Vilniuje. Palaidotas Palangoje).
Mokėsi Palangoje, Kaune, Petrapilyje, Miunchene. 1906 m. baigė Žemaičių kunigų seminariją Kaune (1908 m. įšventintas kunigu). 1910 m. Sankt Peterburge baigė Dvasinę katalikų akademiją, 1913 m. – Miuncheno universiteto Valstybės ūkio fakultetą. Jis buvo vienas iš Ateitininkų organizacijos steigėjų. 1916–1917 m. – Saratovo, 1918–1920 m. – Žemaičių kunigų seminarijos profesorius, pastarosios ir prefektas. 1920–1922 m. buvo Seimo atstovas (nuo Lietuvos krikščionių demokratų partijos; 1922 m. iš šios partijos išstojo). 1922 m. vasario–rugsėjo mėnesiais buvo užsienio reikalų ministras. 1922 m. rugsėjo–929 m. lapkričio mėnesiais buvo Lietuvos banko valdytojas, faktiškasis pinigų emisijos politikos vadovas.
1925–1940 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete (iki 1930 m. – Lietuvos  universitetas), nuo 1929 m. – šio universiteto Finansų katedros vedėjas. Čia jam 1925 m. suteiktas profesoriaus vardas. 1929–1940 m. buvo Valstybės Tarybos narys. 1940–1943 m. dėstė Vilniaus universitete, 1941–1943 m. dirbo šio universiteto Ekonomikos fakulteto dekanu. 1942–1943 m. buvo Lietuvos mokslų akademijos pirmininkas. Per nacių okupaciją su kitais išgelbėjo nuo sunaikinimo Lietuvos mokslų akademijos biblioteką. 1941 m. spalio–1942 m. kovo mėnesiais  buvo krašto ūkio generalinis tarėjas, priešinosi nacių ūkio politikai Lietuvoje, pateikė savąją ūkio tvarkymo koncepciją.
1943 m. kovo mėnesį dėl antinacistinio pogrindžio agitacijos prieš lietuvių mobilizaciją į Vokietijos kariuomenę kaip vienas įkaitų suimtas
ir įkalintas Stutthofo koncentracijos  stovykloje (vadovavo čia įkurtam slaptam švietimo būreliui, vadinamajai Stutthofo akademijai). 1945 m.
pavasarį stovyklą užėmus Sovietų kariuomenei, grąžintas į Lietuvą, vėliau buvo du mėnesius buvo tardomas ir kalinamas Vilniuje, NKVD pastato rūsyje.
Nuo 1945 m. liepos mėnesio dėstė Vilniaus universitete, buvo Finansų ir kredito katedros vedėjas. 1946 m. liepos mėnesį už  buržuazinių teorijų
skleidimą per paskaitas atleistas (tik nuo 1957 m. gavo pensiją). 

Svarbiausi Vlado Jurgučio parašyti veikalai: Finansų mokslo pagrindai, Pinigai (abu 1938), Bankai (1940), Lietuvos finansų istorija (rankraštis saugomas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje).
1928 m. Vladas Jurgutis apdovanotas Gedimino 2 laipsnio ordinu, 1934 m. – Vytauto Didžiojo 2 laipsnio  ordinu.

  
Literatūra:

1. Kazimieras Tamašauskas, „Vladas Rafaelis Jurgutis“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/straipsnis/vladas-rafaelis-jurgutis/.

  
Parengė Virginijus Baranauskas

  
IŠSAMIAU:
  

Vladas Rafaelis Jurgutis (1885–1966) – ekonomistas, akademikas, Lietuvos banko įkūrėjas, kunigas, Lietuvių finansų mokslo pradininkas, finansų terminijos kūrėjas, Lietuvos mokslų akademijos narys (1941), Lietuvos Mokslų akademijos pirmininkas, profesorius, visuomenės, kultūros, politikos ir valstybės veikėjas.

Jis gimė 1885 m. lapkričio 17 d. Joskauduose (Palangos vlsč.).

Mokėsi Palangoje, Kaune, Petrapilyje, Miunchene. 1906 m. baigė Žemaičių kunigų seminariją Kaune. 1908 m. įšventintas kunigu. 1910 m. Sankt Peterburge baigė Dvasinę katalikų akademiją, 1913 m. – Miuncheno universiteto Valstybės ūkio fakultetą.
Jis buvo vienas iš Ateitininkų organizacijos steigėjų.

1916–1917 m. – Saratovo, 1918–1920 m. – Žemaičių kunigų seminarijos profesorius,  pastarosios – ir prefektas.

1920–1922 m. – Seimo atstovas (nuo Lietuvos krikščionių demokratų partijos; 1922 m. iš šios partijos išstojo).

1922 m. vasario–rugsėjo mėnesiais – Lietuvos užsienio reikalų ministras, 1922 m. rugsėjo–1929 m. lapkričio mėnesiais – Lietuvos banko valdytojas, faktiškasis pinigų emisijos politikos vadovas, neoficialiai laikomas „lito tėvu“, nes jo vadovavimo Lietuvos bankui laikotarpiu šalyje buvo įvestas litas.

1925–1940 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete (iki 1930 m. – Lietuvos universitetas), nuo 1929 m. ėjo šio universiteto Finansų katedros vedėjo pareigas. Čia jam 1925 m. suteiktas profesoriaus vardas.

1929–1940 m. buvo Valstybės Tarybos narys.

1940–1943 m. dėstė Vilniaus universitete, 1941–1943 m. dirbo šio universiteto Ekonomikos fakulteto dekanu.

1942–1943 m. – Lietuvos mokslų akademijos pirmininkas.

Per nacių okupaciją su kitais nuo sunaikinimo išgelbėjo Lietuvos mokslų akademijos biblioteką.

1941 m. spalio–1942 m. kovo mėnesiais buvo krašto ūkio generalinis tarėjas, priešinosi nacių
ūkio politikai Lietuvoje, pateikė savąją ūkio tvarkymo koncepciją.

1943 m. kovo mėnesį dėl antinacistinio pogrindžio agitacijos prieš lietuvių mobilizaciją į Vokietijos kariuomenę kaip vienas įkaitų buvo suimtas ir įkalintas Štutthofo koncentracijos stovykloje, kalėdamas vadovavo čia įkurtam slaptam švietimo būreliui, vadinamajai Štutthofo akademijai.

1945 m. pavasarį stovyklą užėmus Sovietų kariuomenei, grąžintas į Lietuvą, tada du mėnesius buvo kalinamas ir tardomas Vilniuje – NKVD pastato rūsyje.

Nuo 1945 m. liepos mėnesio dėstė Vilniaus universitete, buvo Finansų ir kredito katedros vedėjas.

1946 m. liepos mėnesį atleistas iš užimamų pareigų.

Pensija jam skirta tik nuo 1957 m.  

Svarbiausi Vlado Jurgučio parašyti veikalai: „Finansų mokslo pagrindai“, „Pinigai“ (abu 1938), „Bankai“ (1940), „Lietuvos finansų istorija“ (rankraštis saugomas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje).
1928 m. Vladas Jurgutis apdovanotas Gedimino 2 laipsnio, 1934 m. – Vytauto Didžiojo 2 laipsnio ordinu.

Mirė Vladas Rafaelis Jurgutis 1966 m. sausio 9 d. Vilniuje. Palaidotas Palangoje.

Palangoje, J. Piktuižio gatvės 17-as namas https://zemaitiuzeme.lt/aktualijos/namas-kuriame-gyveno-lito-tevu-vadinamas-prof-vladas-jurgutis-palanga-piktuizio-g-13/, kuriame Vladas Jurgutis gyveno su tėvais, paženklintas atminimo stela.

1997 m. Vlado Jurgučio vardu pavadinta vidurinė mokykla Palangoje (nuo 2009 m. – Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla).

Prie Lietuvos banko pastato Vilniuje 2015 m. atidengtas skulptoriaus Gedimino Piekuro iš išlydytų buvusių lietuviškų 50 centų (0,5 lito) monetų sukurtas paminklas Vladui Rafaeliui Jurgučiui.

Nuo 1997 m. Lietuvos bankas (nuo 2008 m. kartu su Lietuvos mokslų akademija) teikia Vlado Jurgučio premiją už mokslo darbus Lietuvos bankininkystės, finansų, pinigų ir makroekonomikos srityse.

2005 m. viena Vilniaus gatvių pavadinta V. R. Jurgučio vardu.

Vilniaus Chodkevičių rūmų kieme, prie pastato, kuriame yra gyvenęs prof. V. R. Jurgutis, sienos 2015 m. pritvirtinta memorialinė lenta, skirta V. R. Jurgučiui.

1997 m. išleista 1 lito auksinė moneta su V. R. Jurgučio portretu, skirta Lietuvos banko 75-mečiui.

 

Tekstas parengtas pagal informaciją, skelbiamą:

  1. Lietuvos mokslų akademija http://www.lma.lt/uploads/Biogramos/Jurgutis_V_R_red..pdf
  2. Visuotinė lietuvių enciklopedija https://www.vle.lt/straipsnis/vladas-rafaelis-jurgutis/
  3. Vikipedija. Laivoji enciklopedija https://lt.wikipedia.org/wiki/Vladas_Jurgutis

Parengė Danutė Mukienė
  

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“

Smush Image Compression and Optimization