Jurgaitis Algirdas

Algirdas Jurgaitis – mokslininkas (geologas), habilituotas mokslų daktaras (1981), profesorius (1993), Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas (1999), vietinių mineralinių žaliavų išteklių geologinio ekonominio vertinimo pradininkas. Pagrindinės mokslinių interesų sritis: Lietuvos kvartero smėlingųjų nuogulų sedimentologiniai tyrimai. Nagrinėjo Lietuvos ir kitų šalių kvartero nuogulų sandaros ypatybes, sudėtį, sedimentacijos sąlygas, nerūdinių naudingųjų iškasenų gavybos ir panaudojimo klausimus. Patobulino fliuvioglacialinių nuogulų genetinę klasifikaciją. 

Gimė 1941-04-28 Šiauliuose. 1963 m. baigęs Vilniaus universitetą pradėjo dirbti šio universiteto Geologijos ir geografijos institute. 1969–1980 m. buvo šio instituto Mineralinių žaliavų ekonomikos sektoriaus vadovas, 1980–1983 m. – Kvartero geologijos ir naudingųjų iškasenų sektoriaus vadovas, 1983–1993 m. – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Hidrogeologijos ir inžinerijos geologijos katedros vedėjas. Šiame universitete jam 1993 m. suteiktas profesoriaus vardas. 1993–1996 m. buvo Vilniaus universiteto Tarybos mokslinis sekretorius. NUo 2007 m. – Vilniaus universiteto profesorius emeritas 

1991–1995 m. ėjo Lietuvos geologų sąjungos pirmininko pareigas, nuo 1998 m. – šios sąjungos garbės narys.
1992–2004 m. buvo Lietuvos nacionalinio geologų komiteto narys ir pirmininko pavaduotojas, 1995–2001 m. – Tarptautinės sąjungos kvarterui tirti (INQUA) Lietuvos komiteto narys ir šio komiteto pirmininkas, 1996–2004 m. – valstybinės mokslo programos Lietuvos žemės gelmių raida ir jų išteklių kitimo prognozė (Litosfera) koordinatorius, 1997–2003 m. – žurnalo Litosfera atsakingasis redaktorius.
Žurnalo Geologija redaktorių kolegijos narys.
Paskelbė apie 140 mokslo publikacijų. Parengė ir išleido Baltijos šalių nemetalinių naudingųjų iškasenų prognozinį žemėlapį (mastelis 1:500 000; su kitais 1991).

  
Svarbiausi A. Jurgaičio veikalai:
Lietuvos žvyrų genetiniai tipai ir litologija (1969, rusų k.);
Pabaltijo liuvioglacialinių nuogulų sluoksniuotos tekstūros (kartu su kitais autoriais, 1982, rusų k.);
Paskutinio žemyninio apledėjimo srities liuvioglacialinių nuogulų litogenezė (1984, rusų k.);
Ledyninių nuogulų litologija ir sedimentacija (kartu su kitais autoriais, 1998);   
Geomokslai:
monografija (sud. Algimantas Grigelis, Vytautas Juodkazis, Algirdas Jurgaitis, Kęstutis Kilkus, Gediminas Pauliukevičius, 1999);
Kai geologija gyvenimo vizija (2010).  
       

  
Naudota literatūra:

  1. Visuotinė lietuvių enciklopedija (Algirdo Gaigalo tekstas): https://www.vle.lt/straipsnis/algirdas-jurgaitis/.

 

Parengė Danutė Mukienė

  
Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization