Juodkazis Vytautas

Vytautas Juodkazis (1928–2021) – mokslininkas (geologas, hidrogeologas), habil. dr. (fiziniai m.; geol. ir miner. m. dr. 1982), Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas (2011; 1994–98 – narys ekspertas, 1998–2011 – narys korespondentas). korespondentas (1998), profesorius (1985). Jis pagrindė Baltijos šalių požeminių vandenų eksploatacinių išteklių hidrodinaminių tyrimų kryptį, įvertinęs Baltijos artezinio baseino gėlo požeminio vandens išteklius, nustatęs jo susidarymo dėsningumus, numatęs racionalaus naudojimo būdus.
Gimė 1928 m. lapkričio 1 d. Pagėgiuose. 1957 m. baigė Vilniaus universitetą (VU). 1963–1988 m. dirbo Geologijos ir geografijos institute, 1967–1988 m.
buvo šio instituto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos skyriaus vadovas. Nuo 1968 m. papildomai dėstė  VU.
Vykdė mokslinius darbus, skirtus Baltijos artezinio baseino hidrogeologinių sąlygų išaiškinimui, jų rajonavimui ir kartografavimui, požeminio vandens išteklių racionaliam naudojimui. Vienas pirmųjų pradėjo naudoti matematinio modeliavimo metodus regioniniuose tyrimuose, pagrindė daugelio gamtinių daugiasluoksnių sistemų geofiltracinių dėsningumų ir požeminio vandens eksploatacinių išteklių formavimosi bei pasiskirstymo ypatumus, atliko gėlo ir mineralizuoto požeminio vandens formavimosi ir racionalios eksploatacijos prognozinį įvertinimą, inicijavo požeminio vandens dirbtinės mitybos ir jūrinės hidrogeologijos tyrimus bei darbus.
Yra paskelbęs daugiau kaip 230 mokslinių straipsnių.

Tarptautinės hidrogeologų, Šiaurės šalių hidrogeologų, Amerikos naftos geologų asociacijų, Lietuvos geologų sąjungos narys.

 

Parašė monografijas:
Baltijos šalių požeminio vandens išteklių formavimasis ir įvertinimas (1980, rusų k.);
Lietuvos geologija (1994, su kitais, apdovanota Lietuvos mokslo premija 1996), 
Organinė medžiaga Lietuvos gėlame požeminiame vandenyje (kartu su kt., 2003, anglų k.);
Enciklopedinis hidrogeologijos terminų žodynas (kartu su kt., 2003);

  
Parašė vadovėlius:
Pabaltijo hidrogeologijos pagrindai (1979);
Požeminio vandens išteklių įvertinimo metodikos pagrindai (1992);
Regioninės hidrogeologijos pagrindai (2003).
Aplinkos hidrogeologija (su A. Marcinoniu, 2008);
Regioninė hidrogeodinamika (su kitais, 2012).

Jis yra ir knygų Mažoji Lietuva – mano gimtinė (2011), Požeminiai Neptūno valdų labirintai (2018) autorius bei kelių kitų leidinių rndraautoris.
Buvo Baltijos šalių hidrogeologinių žemėlapių atsakingasis redaktorius ir vienas iš autorių.

1984 m. jis kartu su kitais kolegomis apdovanotas SSSR valstybine premija už Baltijos šalių regiono geologinių žemėlapių komplektą, 1996 m. – Lietuvos nacionaline (mokslo) premija. 2012 m. jam suteiktas Pagėgių krašto garbės piliečio vardas.
V. Juodkazis mirė 2021 m. kovo 1 d. Vilniuje.

 

Literatūra:

  1. Visuotinė lietuvių enciklopedija (Algirdo Gaigalo tekstas): https://www.vle.lt/straipsnis/vytautas-juodkazis/.

  

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


Smush Image Compression and Optimization