Juodaitis Justinas

Justinas Juodaitis Juozapo s. (1899–1969) – kunigas kanauninkas, prelatas, profesorius, teologijos mokslų daktaras (1933). 
Jis gimė 1899 m. lapkričio 2 d.  Pavilktinių kaime (Sintautų valsčius, Kretingos apskritis). Baigė Seinų kunigų seminariją Gižuose. Tada buvo įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje Aukštojoje Panemunėje (Kaunas).  1926 m. baigė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos‑filosofijos fakultetą. 
Įsteigus Telšių kunigų seminariją, pradėjo ten dirbti dėstytoju ir dvasios tėvu. Šias pareigas ėjo 1927–1931 metais.
1931–1933 m. studijavo Romoje. 1933 m. grįžęs į Žemaitiją vėl dėstė Telšių kunigų seminarijoje filosofiją ir mistinę teologiją (čia jis dirbo 1933–1946 metais). 1941–1943 m. buvo šios seminarijos inspektorius, nuo 1943 m. – rektorius.
J. Juodaitis  buvo ir Telšių vyskupijos blaivybės akcijos direktorius.
1940 m. Lietuvoje įvedus sovietų valdžią, buvo persekiojamas valdžios atstovų už antisovietinę veiklą. 1945 m. rugpjūčio 26 d. jis oficialiai   įformintas NKGB agentu (slapyvardis – Telšiškis). 
1949 m. gruodžio 20 d. sovietų valdžia J. Juodaitį suėmė ir nuteisė 25 metams kalėti. Kalėjo Dubrovlage (Mordovija). Paleistas iš kalėjimo 1956 m. lapkričio 9 d.
1946 m. sovietų valdžia suėmė Telšių vyskupą Pranciškų Ramanauską (1893–1959). Tada J. Juodaitis buvo paskirtas Telšių vyskupijos valdytoju kapitulinio vikaro teisėmis.
1949 m. J. Juodaitį sovietų saugumas suėmė, kalino ir tardė Vilniaus KGB kalėjime. 1950 m. Ypatingasis pasitarimas jį nuteisė 25 m. laisvės atėmimo ir buvo išvežtas į Mordovijos lagerius (Dubravlagą). Iš kalėjimo paleistas 1957 metais. Tada jis grįžo į Lietuvą. 1965 m. buvo pakeltas Telšių vyskupijos kapitulos prelatu.
J. Juodaitis mirė 1969 02 03 Kražiuose (Kelmės r.), palaidotas Kražių bažnyčios kriptoje.

  
Parengė Virginijus Baranauskas

  

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

 

 

Smush Image Compression and Optimization