Jucys Valerijonas

Valerijonas Vytautas Jucys – dailininkas grafikas. Gimė 1930 m. gruodžio 18 d. Truikinuose (Skuodo r.), mirė 2016 m. spalio 19 d. Vilniuje. Parodose pradėjo dalyvauti 1962 metais. 1963 m. baigė Lietuvos dailės institutą (dabar Vilniaus dailės akademiją) Lietuvos dailininkų sąjungos narys (LDS) – nuo 1964 metų. 1966 m. pradėjo vadovauti LDS Ekslibriso grupei. Daug metų buvo LDS Grafikos sekcijos biuro nariu. Yra organizavęs, kuravęs daugelį Lietuvos ekslibriso parodų ir Tarptautinių Vilniaus ekslibrisų bienalių. 1962–1990 m. buvo žurnalo „Moteris“ meno redaktorius.

Yra sukūręs iliustracijas dvylikai knygų, apie 600 ekslibrisų. Jo kūrybai būdingi liaudies meno motyvai, humoras, ekspresija, stambi štrichuotė. Surengė daug personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje.

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization