Jovaišas Albinas

Albinas Jovaišas (1931–2006) – literatūros tyrinėtojas, profesorius, habil. humanitarinių ir filologinių mokslų daktaras.

Svarbiausios jo mokslinių tyrinėjimų sritys: lietuvių raštija ir senoji literatūra.

Jis gimė 1931 m. birželio 10 d. Šiauliuose. 1950 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1956 m. Vilniaus universitete – lietuvių kalbos ir literatūros studijas. 1958–1966 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, 1966–1971 m. – Knygų rūmuose, Vilniaus universiteto bibliotekoje. 1971–2000 m. dėstė Vilniaus universitete;. Čia jam 1991 m. suteiktas profesoriaus vardas. Paskelbė straipsnių, studijų apie Kristijoną Donelaitį, Mikalojų Daukšą ir daugelį kitų rašytojų.
Parengė Liudviko Rėzos lietuvių liaudies dainų leidinio antrąją dalį (1964). 
  
Išleistos A. Jovaišo knygos:
Liudvikas Rėza (1969);
Lietuvių literatūros istorijaXIII–XVIII amžiai  (parašė kartu su E. Ulčinaite, 2003).

Parašė mokiniams skirtas rašytojų gyvenimo ir kūrybos apybraižas:
Jie parašė pirmąsias lietuviškas knygas (1989 22009);
Kristijonas DonelaitisMažosios Lietuvos dainius (1992);
Martynas MažvydasPirmosios lietuviškos knygos parengėjas (1996);
Mikalojus Daukša ir jo laikai (2000).

  
Parašė vadovėlius vidurinei mokyklai:
Lietuvių literatūraNuo raštijos pradžios iki tautinio sąjūdžio (1989);
Senoji Lietuvos literatūra (1998 32001).

Jis yra ir studijų apie Gedimino laiškus, senosios raštijos periodizavimą, Lietuvos metraščius, A. RotundoM. DaukšosK. Donelaičio kūrybos problemas autorius.

Parengė spaudai M. L. Rėzos knygą Lietuvių liaudies dainos (dalis 2 1964), K. Donelaičio archyvinių dokumentų (kartu su K. Doveika, knygoje Literatūra ir kalba t. 7 1965), Lietuvos metraščių trumpojo sąvado (knygoje Metraščiai ir kunigaikščių laiškai 1996) publikacijas. Vokietijos žurnaluose paskelbė straipsnių apie K. Donelaitį, M. Mažvydą, M. L. Rėzą, A. Schleicherį.

2003 m. apdovanotas Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
A. Jovaišas mirė 2006 m. lapkričio 22 d. Vilniuje.

Literatūra:
1. Mikas Vaicekauskas, „Albinas Jovaišas“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/albinas-jovaisas/.

  
Parengė Virginijus Baranauskas
  

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

 

Smush Image Compression and Optimization