Jonikavičius Antanas

Antanas Jonikavičius ( XVIII a. pab. – XIX a. vid.) – kunigas, knygų vertėjas į žemaičių kalbą, Kartenos altarista. Vyskupo Jono Gintilos pavedimu išvertė iš lenkų į žemaičių kalbą Katekizmą. Šį leidinį pataisė ir papildė Varnių dvasinės seminarijos profesorius Ignotas Kulvinskis. Tada,  vyskupui Jonui Gintilai skyrus lėšų, Katekizmas 1845 m. buvo išspausdintas 1500 egzempliorių tiražu ir išplatintas parapijose kunigams.

Parengė Virginijus Baranauskas

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

 

Smush Image Compression and Optimization