Jasaitis Antanas

Antanas Jasaitis (1936–1999) – mokslininkas (biochemikas, bioenergetikas), biologijos mokslų daktaras, profesorius, visuiomenės veikėjas. Svarbiausios mokslinių tyrimų sritys:  energijos apykaitos mechanizmus bakterijų, augalų ir gyvūnų ląstelių membranose, genetinius energijos apykaitos, fermentų biosintezės ir reguliacijos principai.
Gimė 1936 m. gegužės 25 d. Tauragės rajono Kuisių kaime. 
1952–1956 m. mokėsi Vilniaus žemės ūkio technikume, 1956–1958 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 1958–1963 m. – Maskvos K. Timiriazevo žemės ūkio akademijoje. 1963–1966 m. dirbo Maskvos universitete, 1966–1975 m. – Maskvos universiteto Tarpfakultetinės bioorganinės chemijos laboratorijos Bioenergetikos skyriuje. 1963–1966 m. studijavo Maskvos valstybinio universiteto aspirantūroje. Gyvendamas, dirbdamas ir studijuodamas Maskvoje  nuolat rūpinosi iš Lietuvos atvykstančius mokslininkus, rėmė juos, domėjosi Lietuvos mokslu.
1975 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos Biochemijos instituto Genų veiklos reguliavimo laboratorijos vadovu (1990 m. ši laboratorija reorganizuota į
Metabolizmo ir bioenergetikos laboratoriją). Jai profesorius vadovavo iki paskutinės savo gyvenimo dienos.
1976 m. balandžio 15 d. A. Jasaitis buvo išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu korespondentu. Paskutiniais savo gyvenimo metais aktyviai dirbo Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje.
Dirbdamas Biochemijos institute, profesorius nuolat bendravo su studentais, skaitė paskaitas Vilniaus universitete. Nuo 1992 m. dėstė biochemijos, ląstelės biologijos ir kitus kursus atkurtame Vytauto Didžiojo universitete (Kaunas), buvo renkamas šio universiteto Aplinkotyros fakulteto dekanu (1994–1996), Molekulinės ir ląstelės biologijos katedros vedėju (1993–1997), vėliau (nuo 1978 m.) buvo šio universiteto profesorius o 1995–1999 m. – Biochemijos instituto Tarybos pirmininkas. A. Jasaitis buvo 20 apgintų mokslo kandidato ir daktaro disertacijų vadovas.
1992–1994 m. ėjo Lietuvos biochemikų draugijos pirmininko pareigas.

Yra paskelbęs daugiau kaip 240 mokslinių darbų bioenergetikos, membranų biologijos, biocheminių procesų reguliacijos tyrimų klausimais, skaitė paskaitas daugelio užsienio šalių mokslo institucijose.

Išleido monografiją „Energijos transformacija mitochondrijose“ (rusų k., 1973 m.; anglų k., 1974 m.), dvi mokslo populiarinimo knygas („G
yvybės anergetika“ (1978), „Nuo Saulės spindulio iki mūsų sąmonės“ (1979). 
1975 m. A. Jasaitis kartu su kitais kolegomis už pasiekimus mokslo srityje apdovanotas SSRS valstybine premija.

A. Jasaitis mirė 1999 m. sausio 11 d. Vilniuje.

Naudota literatūra:

  1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/antanas-jasaitis/.
  2. Laisvoji enciklopedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Jasaitis.

 

 

Parengė Daanutė Mukienė

 

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje


Smush Image Compression and Optimization