Jarockis Romas

Romas Jarockis (1963–2020)  – archeologas, humanitarinių mokslų daktaras, valstybės ir kultūros veikėjas. Pagrindinės mokslinių interesų sritys: gyvenviečių archeologija, urbanizacijos procesų teorija, Šiaurės Lietuvos apgyvendinimo raida, vėlyvasis geležies amžius, ankstyvieji viduramžiai, miestų archeologija ir urbanistika XIV–XVI a., aerofotografija.

Gimė 1963 m. balandžio 30 d. Naujojoje Akmenėje. 1970–1981 m. mokėsi Naujosios Akmenės II vidurinėje mokykloje, 1985–1990 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete archeologiją. 1990–1997 dirbo Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyrius laborantu. 1997–2001 m. mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje ir kartu 1998–2001 m. studijavo Lundo universiteto Archeologijos institute. 2002 m. birželio 26 d. Lietuvos istorijos institute apgynė daktaro disertaciją tema „Urbanizacijos raida Žiemgaloje XI–XVI a. Centras, periferija ir valdžia“.

2002–2004 m. buvo Lietuvos istorijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, nuo 2003 m. – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas (nuo 2004 m. čia dirbo pirmaeilėse pareigose), 2007–2013 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas. Buvo Klaipėdos universiteto HMF Istorijos katedros lektorius, 2012–2013 m. – docentas.

2013–2016 m. ėjo kultūros viceministro pareigas, kuravo kultūros paveldo sritį, atminties institucijas, tarptautinius ryšius.

Tyrinėjo ir žvalgė Ažušilės, Eketės, Įpilties, Lokinės, Luponių, Ramulėnų, Spitrėnų, Šinkūnų, Žagarės II piliakalnius.

Jis yra daugelio „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ straipsnių autorius. Buvo Lietuvos archeologijos draugijos narys, 2012–2013 m. – Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos, nuo 2012 m. – Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos Mokslinės archaeologijos komisijos narys.

R. Jarockis mirė 2020 m. lapkričio 24 d. Vilniuje.

  
Paskelbti svarbiausi R. Jarockio darbai:

  • Semigallia 1100–1400. A review of archaeological and historical sources. Culture Clash or Compromise? The Europeanisation of the Baltic Sea Area 1100–1400 AD, N. Blomkvist ed. Acta Visbyensia XI, Visby, 1998, p. 45-53.
  • Lithuanian Archaeology in the Past and Present, Archaeologia Baltica, Vilnius 1998, vol. 3, p. 37-41.
  • Stones, Bricks and Nails. The introduction of new building techniques south west of the Daugava, Europeans or Not? Local Level Strategies on the Baltic Rim 1100–1400 AD, N. Blomkvist, S.-O. Lindquist eds., Kalmar-Visby, 1999, p. 153–164.
  • Geographical situation, chronological development and early economy. A comparison analysis of two hill fort-settlement complexes in Semigallia 900–1400 AD. Lübeck style? Novgorod style? Baltic Rim Central Places as Arenas for Cultural Encounters and Urbanisation. M. Auns ed., Riga, 2001, p. 77-88.
  • Some aspects of urban development of two manor-boroughs in Žagarė in the 13th-16th century, Lietuvos archeologija, Vilnius 2001, t. 21, p. 355–366.
  • Christianization and Monetization. Coins from 14th-17th century burials in Lithuania, Från stan till land. En medeltidsarkeologisk resa tillägnad Hans Andersson, A. Andren, L. Ersgård, J. Wienberg (eds.), Lund Studies in Medieval Archaeology 29, Lund, p. 263–266.
  • Lietuviškosios Žiemgalos dalies apgyvendinimo raida XIII–XVI a., Lietuvos archeologija, Vilnius 2003, t. 24, p. 9-16.
  • Ekete Iron Age and Early Medieval Hill-fort Settlement Complex. Aerial Archaeology and Remote Sensing, Archaeologia Baltica, Klaipėda 2008, t.9, p.8-14.

 

Naudota literatūra:

  1. „Romas Jarockis“, Lietuvos archeologijos draugija: https://lad.lt/jarockisromas/.

Smush Image Compression and Optimization