Jarašiūnas Egidijus

Teisininkas, 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės Valstybės Atkūrimo Akto signataras. Gimė 1952 m. spalio 9 d. Sendvariuose, Kelmės rajone. 1970 m.baigė Panevėžio 6-ąją vidurinę mokyklą. Atliko karinę prievolę. 1979 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.
1980–1990 m. dirbo advokatu Širvintose, Panevėžyje.
1988–1990 m. buvo Sąjūdžio Panevėžio tarybos pirmininkas, Sąjūdžio Seimo narys.
1990–1992 m. išrinktas Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatu. Buvo vienas iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengėjų ir Valstybinės derybų su Rusijos Federacija delegacijos narys.
1992–1996 m. buvo Seimo narys.
1993 m. – vienas Tėvynės sąjungos-Lietuvos konservatorių partijos steigėjų.
1996–2005 m. buvo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas, o 2006–2010 m. šio teismo pirmininko patarėjas.
1999–2010 m. dėstė Mykolo Romerio universitete, 2005–2007 m. buvo Konstitucinės teisės katedros vedėjas, o 2007–2010 m. – Teisės fakulteto dekanas.
2006–2010 m. buvo Europos Tarybos komisijos Demokratija per teisę (Venecijos komisija) tikrasis narys.
Nuo 2010 yra Europos Teisingumo Teismo teisėjas.
2003 m. jam įteiktas Gedimino ordino Komandoro kryžius.
2019 m. jam įteiktas ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro didysis kryžius.
Su kitais parengė knygas ir parašė daugiau kaip 70 mokslinių straipsnių viešosios teisės, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo veiklos, konstitucijų reikšmės, konstitucinės intepretacijos, teisinio kvalifikavimo, teisės raidos, konstitucinės teisės klausimais.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.lrs.lt/datos/kovo11/signatarai/www_lrs.signataras-p_asm_id=106.htm
  2. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/rc4_170717/lt/
  3. https://www.vle.lt/Straipsnis/Egidijus-Jarasiunas-34104

Smush Image Compression and Optimization