Jankus Martynas

Martynas Jankus. Gimė 1858. VII. 7 Bitėnuose (Šilutės r. ), mirė 1946. V. 23 Flensburge (VFR). Visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, knygų leidėjas,  publicistas. Vienas iš lietuvių nacionalinio judėjimo vadovų. Kovojo prieš Klaipėdos krašto germanizavimą, propagavo Didžiosios ir Mažosios Lietuvos susijungimo idėją. Buvo vienas iš žurnalo „Aušra“ įkūrimo iniciatorių, 1884 metų balandžio–1885 metų rugpjūčio mėnesiais dirbo jo ats. redaktoriumi. Vienas iš kultūros draugijos „Birutė“ steigėjų (1885). Laikraščio „Garsas“ (1886–1887) redaktorius ir leidėjas, žurnalų „Varpas“ (1889–1905) vienas iš leidėjų. 1891–1893 m. leido satyrinį laikraštį „Tetutė“, 1894 m. – „Lietuvišką darbininką“, 1900–1902 m. – „Saulėteką“, 1909–1910 m. – „Dienos lapą“.

Spaudos draudimo laikotarpiu bendradarbiavo su knygnešiais, organizavo draudžiamų lietuviškų knygų prekybą, rinko tautosaką, parašė nemažai eilėraščių, keliasdešimt šviečiamųjų knygelių

Smush Image Compression and Optimization