Jakučionis Povilas

Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas. Gimė 1932 m. vasario 4 d. Pajiesio kaime, Kauno rajone.
942–1948 m. mokėsi Kauno Jėzuitų gimnazijoje.
1948–1954 m. už antisovietinę veiklą kalintas Vorkutos ypatingojo režimo lageriuose Rusijoje.
1956 m. baigė Kauno 3-ąją darbo jaunimo vidurinę mokyklą.
1961 m. įgijo inžinieriaus statybininko specialybę Kauno politechnikos institute.
1961–1974 m. dirbo Švenčionių rajono architektu.
1969–1974 m. studijavo Vilniaus inžinerinio statybos instituto neakivaizdinėje aspirantūroje.
1974 m. apgynė architektūros mokslų daktaro disertaciją „Rytų Lietuvos gyvenviečių tinklo pertvarkymo būdai“.
1974–1992 m. dirbo valstybinėje projektavimo įmonėje Kolūkių statybos projektavimo institute projektuotoju, skyriaus viršininku, vyriausiuoju architektu.
Nuo 1989 m. yra Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narys.
1992 m. parengė mokslinį darbą „Gervėčių krašto lietuviškų kaimų tyrimai“.
1992–1996 m. išrinktas VI Seimo nariu.
1995–2001 m. buvo Valstybinės paminklosaugos komisijos narys.
Nuo 1997 m. ėjo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininko pareigas.
1997 m. buvo LPKTS pirmininkas.
1998–2000 m. ėjo Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininko pareigas.
1999 m. Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatoriai) narys.
2000–2001 m. birželio mėn. buvo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Miesto plėtros komiteto pirmininko pavaduotojas.
2000–2004 m. išrinktas VIII Seimo nariu.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/2004/seimas/kandidatai/kand_biog_l_295781.htm
  2. https://lt.wikipedia.org/wiki/Povilas_Jaku%C4%8Dionis

Smush Image Compression and Optimization