Jablonskienė Regina

Audėja, mezgėja, nėrėja. Gimė 1939 m. lapkričio 22 dieną Kūlupėnų kaime, Kretingos apskrityje.
1954 m. baigė Kūlupėnų septynmetę mokyklą.
1958 m. baigė Kartenos vidurinę mokyklą.
1967–1977 m. išėjo dirbti į Kretingos MSV.
1971 m. baigė Panevėžio hidromelioracijos technikumą.
1976 m. pradėjo austi  rankšluosčius, lovatieses, staltieses. Mėgstamiausi menininkės siūlai – lininiai.
Priklauso Tautodailininkų sąjungai Kretingos skyriui.
Surengė parodas: 3 Salantų regioninio parko renginiuose, 4  Salantų vidurinėje mokykloje, 2 Salantų kultūros namuose, 2 Salantų bibliotekoje, 1  Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
Dainuoja etnografiniame ansamblyje, bažnyčios chore.
Dalyvauja „Paveizėk“ ir pensininkų „Bičiuliai“ klubų veikloje.
Moko austi Nasrėnų M. Valančiaus muziejaus projekte „Audimo mokyklėlė“.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/jablonskiene-regina/
  2. http://www.klavb.lt/EL_LEIDINIAI/KRASTOTYRA/kretinga/kretingosnauji/Salantutautodailininkai.pdf (3 psl.)

Smush Image Compression and Optimization