Ignatavičiūtė Birutė

Birutė Ignatavičiūtė (1924–– gydytoja, habilituota medicinos mokslų daktarė, profesorė. Gimė 1924 m. balandžio 6 d. Viduklėje (Raseinių r.), pradinės mokyklos vedėjo Kleopo Ignatavičiaus ir mokytojos Uršulės Ignatavičienės šeimoje. Baigusi pradinę mokyklą Viduklėje, mokslus tęsė valstybinėje Raseinių gimnazijoje.  Vėliau studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, kurį baigė 1947 m. Tais pačiais metais buvo pa­skirta dirbti į Tuberkuliozės mokslinio tyrimo institutą.
Medicinos mokslų kandidatės disertaciją apgynė 1954 m., o 1966 m., vadovaujama senosios rusų inteligentijos atstovo prof.  Šmeliovo, – medi­cinos mokslų daktarės disertaciją.
1967 m. jai suteiktas profe­sorės, 1979 m. – nusipelniusios gydytojos vardas.
Ji  47 metus dirbo Vilniaus universitete.
Plačiausiai žinomi jos mokslo darbai yra apie plaučių limfmazgių, pilvo ertmės organų tuberkuliozę, pleuritus bei jų diagnostiką. Šiomis temomis yra pa­skelbusi nemažai publikacijų.
Išleistos B. Ignatavičiūtės knygos:
Tuberkuliozės vadovas (su kitais, 1971);
Židininė plaučių tuberkuliozė (su B. Purvaneskiene,, 1975);
Plaučių sarkoidozė (su B. Purvaneskiene, 1975);
Kvėpavimo organų ligų rentgenodiagnostika (su kitais, 1977);
Diseminuotos plaučių ligos (1994).
Jos sesuo – botanikė mikologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė, profesorė Milda Irena Ignatavičiūtė  (1930–2015).
B. Ignatavičiūtė mirė 2003 spalio 23 d. Vilniuje.

Naudota literatūra:
1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/birute-ignataviciute/.

 

Parengė Danutė Mukienė

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“


 

 

Smush Image Compression and Optimization