Ignas Vytautas

Vytautas Ignas – iki 1958 metų – Ignatavičius. Dailininkas (tapytojas). Gimė 1924 m. gegužės 16 d. Zacišiuose (Kalnujų valsč., Raseinių r.), mirė  2009 m. vasario 18 d. Vilniuje.

Šeimoje buvo pirmagimis. Tėvas – Jonas Ignatavičius, kilęs nuo Raseinių, Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis, kapitonas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius. Motina – Monika Žemaitytė, kilusi iš Dzūkijos, Trakų apskr. Abu mirė JAV. 
1930–1933 m. mokėsi pradžios mokyklose Liškiavoje ir Lazdijuose.  1933–1941 m. mokėsi Lazdijų ir Biržų gimnazijose. 1941 m. baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. Kelis mėnesius dirbo „Vaidilos“ teatre. Išlaikė egzaminus į Vilniaus dailės akademiją. 
1941–1943 m. – mokėsi Dailės studijos akademijoje (tapybą dėstė J.Vienožinskis, piešimą – A. Gudaitis, L.Vilimas). 1943 m. naciams uždarius akademiją, lankė Vilniaus dailės muziejuje A. Valeškos nelegaliai įkurtą meno studiją. 
1944 m. vasarą pasitraukė į Vakarus. Gyveno Vokietijoje, Hanau tremtinių stovykloje (netoli Frankfurto). 
1946–1948 m. meno studijas tęsė Freiburge (Germany, Freiburg i.Br.), Ecole des Arts et Métiers (Dailės ir amatų mokykla, labiau žinoma kaip Freiburgo meno mokykla).
Tapybos mokėsi pas V. Vizgirdą ir A. Valešką, piešimo – pas V. K. Jonyną ir V. Kasiulį). 1948 m. baigė mokyklą dailiųjų menų magistro laipsniu. Tais pačiais metais jam gimė duktė Eglė.
1949 m. tobulino raižybos įgūdžius. Dėstė Telesforas Valius.
1950 m. išvyko gyventi į JAV. Apsistojo Čikagoje (Chicago, IL). Keletą savaičių dirbo skerdykloje, vėliau –- tvirtinimo detalių fabrike. Vakarais mokėsi pas A. Elskų vitražų technikos. Tais metais įsijungė į Lietuvių dailės instituto veiklą. 
1951 m. dirbo Karl Heckert Stained Glass Studio.  1952-1957 m. gyveno Klivlende (Cleveland, OH), dirbo įvairiose vitražų
dirbtuvėse. Kurdamas projektus, bendradarbiavo su A. Valeškos dekoratyvinės dailės studija Čikagoje. 
1958-1962 m. gavo JAV pilietybę ir oficialiai sutrumpino pavardę. Babcock & Wilcox bendrovės braižytojas dizaineris. 1959 m. susituokė su Birute Dargyte-Daukantiene. 1962-1972 m. persikėlė gyventi į Niujorką (Queens, NY). 1962 m. tapo
Niujorko lietuvių dailininkų sąjungos nariu. Trejus metus dirbo Jonynas & Shepherd Art Studio (šventyklų interjerai, vitražas, mozaika), vėliau, kaip laisvas menininkas, kūrė vitražų projektus Duco studijai. Buvo priimtas į Filadelfijos grafikos klubą (The Print Club of Philadelphia, PA). 1965–1967 m. buvo Niujorko tarptautinės galerijos (Gallery International, New York, NY) narys. Ruošėsi būsimai parodai Vilniuje. 1970–1972 m. Catan-Rose Institute of Art (Jamaica, Long Island, NY) dirbo grafikos ir dizaino instruktoriumi. 1971 m. trumpam buvo atvykęs į Lietuvą. 
1972 m. išsikėlė gyventi į Konektikuto valstiją, Ašfordą (Ashford, CT). Pasistatydino namą lietuvių gyvenamoje Giraitėje. Dirbo Fordham Distributors bendrovės sunkvežimio vairuotoju, pristatinėjo alų didelės apylinkės parduotuvėms ir barams. Laisvalaikiu tapė, raižė. 
1982 m. pelnė JAV lietuvių be bdruomenės Kultūros tarybos dailės premiją. Išėjo į pensiją, atsidėjo kūrybai ir nuo jaunų dienų mėgstamai žvejonei.
1989 m. tapo Lietuvos dailininkų sąjungos Garbės nariu.
2006 m. su žmona Birute grįžo į Lietuvą, gyveno Vilniuje iki mirties – 2009 m. vasario 18 dienos. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

 

Smush Image Compression and Optimization