Idzelevičienė (Pajėdaitė) Ona Skaistutė

Ona Skaistutė Idzelevičienė (Pajėdaitė) – sportininkė, trenerė (tarptautinės klasės šokėja, baletmeisterė, sportinių šokių klubo „Žuvėdra“ ilgametė vyriausioji  trenerė). Profesorė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto sportinių šokių katedros vedėja.
Gimė 1941 m. lapkričio 24 d. Lieplaukėje (Telšių rajonas) geležinkelininko šeimoje. Sovietai jos tėvą kartu su šeima buvo ištrėmusi į Vorkutą. Ten kartu su tėvu buvo ir Ona Skaistutė. Ji, sugrįžusi į Lietuvą, 1956–1965 m. šoko Plungės tautinių šokių kolektyve „Suvartukas“ ir kt. šokių kolektyvuose,  1959–1962 m. – Plungės tautinių šokių šokėja. 1958–1961 m. dirbo Plungės vaikų darželio auklėtoja. 1960 m. baigė Plungės darbo jaunimo vidurinę mokyklą. 1961–1963 m. vadovavo Melnragės kultūros namų tautinių šokių, 1961–1971 m. – Klaipėdos Kristijono Donelaičio vidurinės mokyklos tautinių ir sportinių šokių rateliams. 1963–1966 m. mokėsi Klaipėdos medicinos mokykloje, čia įgijo akušerės kvalifikaciją.
1966–1971 m. buvo Klaipėdos tuberkuliozės dispanserio otolaringologijos kabineto medicinos sesuo. 1971–1975 m. dėstė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetuose, 1990–2018 m. – Klaipėdos universitete (iki 1995 m. – Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetai): 1990–1995 m. – Pramoginio šokio, 1996–2007 m. – Sportinių šokių katedros vedėja; profesorė (1999). Lietuvos Lotynų Amerikos šokių čempionė (1976). Lietuvos dainų švenčių, moksleivių dainų švenčių vyriausioji baletmeisterė (1980, 1985).
1969–1982 m. šoko (su vyru R. Idzelevičiumi) Klaipėdos statybos tresto kultūros rūmų sportinių šokių kolektyve (nuo 1995 m. – Klaipėdos universiteto sportinių šokių klubas Žuvėdra).
1971 m. tapo Klaipėdos statybos tresto kultūros rūmų pramoginių šokių kolektyvo (sportinių šokių klubo „Žuvėdra“) vadovė, vyriausia trenerė. 1965–2014 m. buvo šio kolektyvo vadovė ir vyriausioji baletmeisterė, nuo 1994 m. – kolektyvo vadovė ir vyriausioji trenerė. Jai (su vyru) vadovaujant Žuvėdra Europos (1999, 2001, 2003–06, 2009, 2013) ir pasaulio (1999, 2002–05, 2008, 2011) šokių čempionatuose pelnė aukso medalius.

1974 m. jai suteiktas tarptautinės klasės šokėjos, 1990 m. – Lietuvos nusipelniusios artistės vardas, 1995 m. – sportinių šokių tarptautinio teisėjo kategorija.
Ji yra Lietuvos sportinių šokių sąjungos narė.
Apdovanota Gedimino 5 (1997) ir 4 (1999) laipsnio ordinais, ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro kryžiumi (2003), Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (2012).

 

  
Naudota literatūra:
1. Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/ona-skaistute-idzeleviciene/.

  

Parengė Danutė Mukienė

  
Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“

Smush Image Compression and Optimization