Gužas Alfredas Petras

Dailininkas, pedagogas. Gimė 1933 m. rugsėjo 21 d. Stoniškyje, Rokiškio rajone, mirė 2013 m. birželio 18 d. Klaipėdoje, palaidotas Lėbartų kapinėse.
Nuo 1964 m. dirbo dailės mokytoju Klaipėdos miesto K. Donelaičio vidurinėje mokykloje (dabartinė Vytauto Didžiojo gimnazija).
1967–1977 m. neakivaizdiniu būdu Vilniuje studijavo dailės akademijoje, pedagogikos fakultete.
Nuo 1967 m. – Lietuvos liaudies meno draugijos narys.
Nuo 1971 m. surengė daugiau nei 50 parodų Lietuvoje ir užsienyje.
Nuo 1992 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys.
2002 m. atsikėlė gyventi į Budrius, Kretingos rajone.2012 m. Kaune buvo surengta paskut
inė paroda kartu su žmona Galina.
2015 m. kovo pradžioje Klaipėdos Prano Domšaičio galerijoje atidaryta pomirtinė Alfredo Gužo tapybos paroda „Žmogus liepsnojančia širdimi“.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/guzas-alfredas-petras/

Smush Image Compression and Optimization