Gurauskaitė Aušrelė Jadvyga

Aušrelė Jadvyga Gurauskaitė (1944–2024) – ilgametė šeimos gydytoja, nusipelniusi Lietuvos Gydytoja, buvusi (1990 09 01–2022 03 10)  UAB „Dr. A. Biržiškos sveikatos centras“ direktorė. Ji gimė 1944 m. rugsėjo 28 d. Viekšniuose (Mažeikių raj.).
Ji, 1970 m., baigusi  Kauno medicinos institutą,  kelerius metus dirbo Salantuose, o 1974 m. grįžo į tėviškę – Viekšnius ir iki 2021m. profesionaliai, nuoširdžiai, netausodama savęs rūpinosi Viekšnių miestelio ir jo apylinkių žmonių sveikata. Jos dėka Dr. A. Biržiškos sveikatos namai tapo šiuolaikiška, modernia, įvairias medicinines paslaugas teikiančia gydymo įstaiga.  Būdama reikli sau bei kitiems, nuolat rūpinosi ir sveikatos namų darbuotojais, jų  profesiniu tobulėjimu. Gydytoja pirmoji šalyje įgijo šeimos gydytojo specialybę. A. J. Gurauskaitei už sąžiningą, nuoširdų darbą, aukštą profesinę kvalifikaciją 2005 m. suteiktas garbingiausias apdovanojimas – Nusipelniusio Lietuvos Gydytojo vardas.

A. J. Gurauskaitė aktyviai dalyvavo Viekšnių bendruomenės gyvenime. Daug metų vadovavo Biržiškų vardo viekšniškių draugijai. Buvo  Žemaičių kultūros draugijos Viekšnių skyriaus pirmininkė.  Jos iniciatyva, rūpesčio dėka įkurtas folkloro ansamblis ,,Poilsėlis“, 1995 m. Viekšnių miestelio centre atidengtas paminklas garsiai Biržiškų šeimai atminti, 2013 m. išleista knyga ,,Viekšniai: istorija ir kultūra“, 2017–2020 m. leistas laikraštis „Viekšnių žinios“. Būdama gimtųjų Viekšnių patriote, pasirūpino, kad būtų atstatytas Dr. A. Biržiškos namas, gyvuotų vaistinės muziejus. Ji prie Biržiškų vardo viekšniškių draugijos buvo subūrusi Trečiojo amžiaus universitetą (TAU), kuriame skaityti paskaitas apie kalbą, kultūrą, papročius  ir kitomis temomis atvykdavo lektoriai iš Šiaulių, Klaipėdos universitetų. Jų klausyti susirinkdavo gausus viekšniškių būrys. A. J. Gurauskaitės pastangomis miestelyje suorganizuota daug įvairių renginių, tradicinių švenčių, ekskursijų.
A. J. Gurauskaitė mirė 2024 m. sausio 23 d. Viekšniuose.

Parengė UAB Dr. A. Biržiškos sveikatos centras

 

Smush Image Compression and Optimization